Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

1.7.2024.

U razdoblju od 28. lipnja do 1. srpnja 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu


24.5.2024.

U razdoblju od 24. svibnja do 7. lipnja 2024. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije


U razdoblju od 20. svibnja do 23. svibnja 2024. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni o izmjeni Odluke o plaći župana i zamjenika župana


U razdoblju od 20. svibnja do 23. svibnja 2024. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima SMŽ


U razdoblju od 2. svibnja do 16. svibnja 2024. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačko-moslavačke županije


U razdoblju od 4. travnja do 12. travnja 2024. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije.


U razdoblju od 12. ožujka do 19. ožujka 2024. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave


U razdoblju od 15. ožujka do 18. ožujka 2024. provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu


U razdoblju od 01. veljače do 01. ožujka 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Sisačko-moslavačke županije za 2024./2025. lovnu godinu.


U razdoblju od 8. veljače do 15. veljače 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije


U razdoblju od 29. siječnja do 7. veljače 2024. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na PRIJEDLOG Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu


U razdoblju od 15. siječnja do 30. siječnja 2024. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za: Nacrt Projekta «TURIZAM PLUS U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI» za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2024. godinu


U razdoblju od 6. do 12. prosinca 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu


U razdoblju od 4. prosinca do 11. prosinca 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Procjena rizika od velikih nesreća za Sisačko-moslavačku županiju


U razdoblju od 4. do 11. prosinca 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2024. godine.


U razdoblju od 22. studenog do 28. studenog 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Županijski dječji vrtić Zvjezdice“


U razdoblju od 10. studenoga do 16. studenog 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2025. godinu.


U razdoblju od 8. studenog do 14. studenog 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije


U razdoblju od 2. studenog do 14. studenog 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu i projekcije 2025. i 2026. godine


U razdoblju od 12. listopada do 20. listopada 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima SMŽ


U razdoblju od 11. listopada do 18. listopada 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Sisačko-moslavačku županiju i Plan zaštite od požara za Sisačko-moslavačku županiju 


U razdoblju od 29. rujna do 9. listopada 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2023. godinu.


U razdoblju od 20. rujna do 29. rujna 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu


U razdoblju od 19. rujna do 20. rujna 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu


U razdoblju od 14. rujna do 19. rujna 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o podjeli Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i osnivanju nove zdravstvene ustanove Lječilište Jodno


U razdoblju od 19. srpnja do 27. srpnja 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu:


U razdoblju od 07. ožujka do 27. ožujka 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Sisačko-moslavačke županije za 2023./2024. lovnu godinu :


U razdoblju od 10. ožujka 2023. do 20. ožujka 2023. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije


U razdoblju od 15. prosinca do 19. prosinca 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu


U razdoblju od 28. studenog do 16. prosinca 2022. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcije 2024. i 2025. godine


U razdoblju od 28. listopada do 11. studenog 2022. godine provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2024. godinu.


U razdoblju od 05. listopada do 13. listopada 2022. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije za vremensko razdoblje 2021.-2027. godine:


U razdoblju od 27. rujna do 11. listopada 2022. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu


U razdoblju od 04. listopada do 11. listopada 2022. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu:


U razdoblju od 13. srpnja do 27. srpnja 2022. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Provedbenog programa razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2022.- 2025. godine.


 

U razdoblju od 7. srpnja do 13. srpnja 2022. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu

 


U razdoblju od 20. svibnja do 20. lipnja 2022. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije:

U razdoblju od 04. ožujka do 28. ožujka 2022. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT Godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Sisačko-moslavačke županije za 2022./2023. lovnu godinu :

 

U razdoblju od 7. prosinca 2021. godine do 15. prosinca 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o spajanju Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra braće Radić u Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije

 

U razdoblju od 2. prosinca 2021. godine do 16. prosinca 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu

 


 

U razdoblju od 1. prosinca 2021. godine do 16. prosinca 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022.godinu, te na Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu


 

U razdoblju od 9. prosinca do 14. prosinca 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini SMŽ za 2022. godinu.

 


U razdoblju od 9. prosinca 2021. godine do 14. prosinca 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicima Sisačko-moslavačke županije.

 


U razdoblju od 08. listopada do 16. listopada 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije lovnogospodarskih osnova za područje Sisačko-moslavačke županije:

 


U razdoblju od 12. listopada do 14. listopada 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu

 


U razdoblju od 6. listopada 2021. godine do 12. listopada 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva Doma zdravlja Kutina u Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije.

 


U razdoblju od 23. rujna do 6. listopada 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije.

 

U razdoblju od 06. rujna do 21. rujna 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu:

- Nacrt Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

U razdoblju od 9. srpnja do 15. srpnja 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na:

U razdoblju od 9. srpnja do 15. srpnja 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na:

U razdoblju od 29. siječnja 2021. do 14. veljače 2021. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije.

 


U razdoblju od 22. siječnja do 1. veljače 2021. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata

 


U razdoblju od 17. studenoga do 19. studenoga 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu


 

U razdoblju od 9. studenoga do 18. studenoga 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu:


 

U razdoblju od 3. studenog 2020. godine do 13. studenog 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu


 

U razdoblju od 27. listopada 2020. godine do 15. studenog 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021.godinu, te na Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu


 

U razdoblju od 4. studenog 2020. godine do 11. studenog 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2021. godine


 

U razdoblju od 17. rujna do 27. rujna 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu:


 

U razdoblju od 03. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenja i revizije lovnogospodarskih osnova za područje Sisačko-moslavačke županije:


 

U razdoblju od 17. srpnja do 17. kolovoza 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Petrokemija d.d. tvornica gnojiva.


 

U razdoblju od 19. svibnja do 18. lipnja 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja operatera PSP d.o.o. Podzemno skladište Okoli.

prilog: Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja operatera PSP d.o.o. Podzemno skladište Okoli.U razdoblju od 12. lipnja 2020. godine do 16. lipnja 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinuU razdoblju od 12. lipnja 2020. godine do 16. lipnja 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekataU razdoblju od 8. lipnja 2020. godine do 16. lipnja 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu


U razdoblju od 17. travnja 2020. godine do 22. travnja 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu

 


U razdoblju od 12. ožujka do 27. ožujka 2020. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu:

 


U razdoblju od 13. ožujka do 27. ožujka 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT ODLUKE o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije:

 


U razdoblju od 06. ožujka do 20. ožujka 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt GODIŠNJEG PLANA uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Sisačko-moslavačke županije za 2020./2021. lovnu godinu:

 


U razdoblju od 13. veljače do 19. veljače 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije:

 


U razdoblju od 31. siječnja do 14. veljače 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina:

 


U razdoblju od 27.01.2020. do 03.02.2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora Gradskih ljekarni Sisak.

 


U razdoblju od 13. siječnja do 28. siječnja 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke županije.

 


 U razdoblju od 27. prosinca 2019. godine do 27. siječnja 2020. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na: Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, grad Glina i općina Gvozd -za razdoblje od 2020. do 2025. godine-

 


U razdoblju od 2. prosinca do 12. prosinca 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije:

 


U razdoblju od 9. prosinca do 12. prosinca 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu

 


U razdoblju od 21. studenog do 5. prosinca 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine

 


U razdoblju od 25. studenog do 5. prosinca 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu

 


U razdoblju od 20. studenog do 5. prosinca 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu:

 


U razdoblju od 21. studenog do 30. studenog 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu:lo

 


U razdoblju od 11. studenoga do 20. studenoga 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu

 


U razdoblju od 8. studenoga do 20. studenoga 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu:

 


U razdoblju od 30. listopada 2019. godine do 13. studenog 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020.godinu

 


U razdoblju od 24.10.2019. do 08.11.2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 2019. – 2023.

 


U razdoblju od 17.09.2019. do 30.09.2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o kriterijima za određivanje
zakupnine poslovnih prostora domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije.

 


 

U razdoblju od 13.09.2019. do 30.09.2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije

 


U razdoblju od 17. travnja do 26. travnja 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini iz područja poljoprivrede

- Nacrt Odluke o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini iz područja poljoprivrede

- Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija u 2019. godini

- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prilozi iz gore navedene Odluke dostupni su na uvid na adresi:

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Rimska 28/II, 44000 Sisak

- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 


 

U razdoblju od 21.03.2019. do 28.03.2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt GODIŠNJEG PLANA uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Sisačko-moslavačke županije za 2019./2020. lovnu godinu

 


U razdoblju od 22. veljače do 5. ožujka 2019. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije:

 


U razdoblju od 8. studenoga do 23. studenoga 2018. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu:

 


U razdoblju od 30. listopada do 12. studenog 2018. godine provodilo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu
 


U razdoblju od 27. listopada do 10. studenog 2017. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu
 

 


 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd