Jedinstveni digitalni pristupnik Sisačko-moslavačke županije

Jedinstveni digitalni pristupnik Sisačko-moslavačke županije


jdp stranica

Jedinstveni digitalni pristupnik Sisačko-moslavačke županije uspostavlja se temeljem obveze implementacije Uredbe (EU) 2018/1724 o uspostavi Jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, i za implementaciju sadržajno srodne Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, u području nadležnosti Sisačko-moslavačke županije.

Jedinstveni digitalni pristupnik omogućuje internetski pristup informacijama, ključnim postupcima, te uslugama podrške i rješavanje problema kojima se osobe i poduzeća mogu obratiti kako bi ostvarili svoja prava na unutarnjem tržištu dok žive ili posluju u drugoj državi članici Europske unije (EU). Pruža informacije o nacionalnim i pravilima EU, pravima i postupcima, te načinu provođenja postupaka putem interneta. Putem portala "Your Europe/Vaša Europa" omogućuje:

• pristup pouzdanim i kvalitetnim informacijama o Europskoj uniji i nacionalnim pravilima koja se na njih primjenjuju kada žele ostvariti svoja prava na unutarnjem tržištu,
• pristup postupcima i informacije kako provoditi upravne postupke i koje korake treba slijediti,
• pristup podršci koja ih u pogledu pravila koja se promjenjuju ili problema s postupkom, usmjeravaju na najprikladniju uslugu na razini EU-a ili nacionalnu uslugu pomoći kako bi riješili svoj problem.

Uspostavom Jedinstvenog digitalnog pristupnika svi nacionalni internetski postupci postaju u potpunosti dostupni prekograničnim korisnicima. Načelo "samo jednom" (korisnici ne trebaju podnositi tijelima dokumente ili podatke koje druga tijela već posjeduju) primjenjuje se na prekograničnu razmjenu dokaza za niz postupaka, a omogućit će se izravna razmjena dokaza između tijela u različitim državama članicama.

Portal „Your Europe/Vaša Europa“ građanima i poduzetnicima Europske unije omogućuje pristup informacijama, objašnjenjima i uputama relevantnim, kako za nacionalnu, tako i za regionalnu i lokalnu razinu, s ciljem povećanja transparentnosti administrativnog i regulatornog okvira na svim razinama javne vlasti, a kako bi građani i poduzetnici Europske unije mogli što lakše doći do potrebnih informacija o ostvarivanju svojih prava i sloboda u raznim životnim situacijama

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd