• 044 500 330

Javnost rada Županijske skupštine

Javnost rada Županijske skupštine

Sukladno članku 135. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18) sjednice Županijske skupštine i njezinih radnih tijela su javne.
Građani i pravne osobe dužni su pisanim prijaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Županijske skupštine i njezinih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Zahtjev za nazočnost sjednici podnosi se:

- osobno ili putem pošte u pisarnicu Sisačko-moslavačke županije na adresi Rimska 28, Sisak
- na mail adresu:

Predsjednik Županijske skupštine, odnosno radnog tijela, može ograničiti broj građana koji nazoče sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Županijske skupštine, odnosno radnog tijela kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.
Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijma („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) nazočnost sjednici bit će omogućena temeljem kronološkog redoslijeda zaprimljenih zahtjeva za nazočnost sjednici. Građani koji su dobili dopuštenje, sjednici mogu biti nazočni uz predočenje osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta te su dužni pridržavati se reda, ne smiju remetiti tijek sjednice, ne mogu sudjelovati u raspravi, javljati se za riječ niti postavljati pitanja na sjednici.

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd