• 044 500 000

Prostorno uređenje, graditeljstvo i obnova

Ovdje možete pronaći informacije o prostornom uređenju, graditeljstvu i zaštiti okoliša

Glavne vijesti

Sisačko-moslavačka županija objavila Pozive za javne potrebe u kulturi, tradicijske i umjetničke obrte za 2022. godinu te Javni natječaj za dodjelu fi…

18-01-2022

Sisačko-moslavačka županija raspisala je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2022. godinu...

Klizalište u Glini još uvijek otvoreno za najmlađe posjetitelje

17-01-2022

Župan Ivan Celjak je na sam Badnjak predao na korištenje klizalište na otvorenom u centru Gline kao dar Sisačko-moslavačke županije...

Uz nazočnost premijera Plenkovića u Novskoj otvoren Učenički dom te najavljena ulaganja u obrazovanje na razini županije

12-01-2022

Premijer Andrej Plenković uz prisustvo ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, Sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka i gradonačelnika Marina Piletića danas...

Unatoč razornim i daljnjim svakodnevnim potresima, Sisačko-moslavačka županija svojim sugrađanima osigurava redovito funkcioniranje obrazovnog, zdravs…

11-01-2022

Župan Ivan Celjak sudjelovao je u utorak, 11. siječnja 2022. godine u Petrinji na redovnoj sjednici Stožera CZ za sanaciju...

Hodočašće u Gvozdansko

09-01-2022

Župan Ivan Celjak je u nedjelju, 9. siječnja 2022. godine, sudjelovao u hodočašću u Gvozdansko. Obilježavanje 444. godišnjice herojske obrane...

Za one koji brinu o najosjetljivijim skupinama društva, Sisačko-moslavačka županija osigurala potporu

04-01-2022

Župan Ivan Celjak je 4. siječnja 2022. godine s predstavnicima triju udruga: Centra za žene Adela (ugovor o financiranju programa...


prazno

Sisak, Croatia

Kontakt - Prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu

Privremena pročelnica:
Blanka Bobetko-Majstorović, dipl. ing. biol.
tel.:044/540-030
e-mail: 

OBAVIJEST STRANKAMA
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AKTE GRAĐENJA, MIŠLJENJA I SL. PUTEM E-MAILA NIJE MOGUĆE.
OMOGUĆENO JE PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AKTE ZA GRAĐENJE PUTEM SUSTAVA E-DOZVOLA.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu

 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, eNekretnina i obnove.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice i druge poslove u skladu sa zakonu,
 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata u postupku građenja: izdavanje građevinske dozvole, uporabne dozvole, dozvole za uklanjanje, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o produženju važenja akata, rješenja o promjeni investitora, rješenja o izvedenom stanju i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • provedbu neupravnog postupka izdavanja akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: izdavanje lokacijske informacije, potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata s dokumentima prostornog uređenja, izvoda iz prostornih planova, obavijesti o posebnim uvjetima, uvjerenja o statusu čestice i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • provedbu neupravnog postupka izdavanjem akata u postupku građenja: izdavanje potvrde glavnog projekta, potvrda završnog izvješća nadzornog inženjera, prijave početka građenja, prijave nastavka radova i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencija i izrada izvješća propisanih posebnim propisima prostornog uređenja, graditeljstva i nekretnina,
 • koordinacija i vođenje izrade dokumenata prostornog uređenja županijske razine u skladu sa zakonom,
 • izrada akata i provedba postupaka sukladno zakonima i odlukama nadležnih tijela,
 • praćenje i dostava podataka iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i eNekretnina jedinicama lokalne samouprave, nadležnom ministarstvu, Županijskom zavodu za prostorno uređenje, Državnom zavodu za prostorno uređenje i Državnom zavodu za statistiku,
 • vođenje baze podataka eNekretnina i izradu dokumenata, akata i izvješća na temelju podataka iz baze eNekretnina sukladno posebnom zakonu,
 • provedbu postupaka obnove u nadležnosti županije sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, te programa donesenih na temelju Zakona,
 • poslove koordinacije s gradovima i općinama vezano uz obnovu zgrada oštećenih potresom,
 • stručne i administrativne poslove za stožer civilne zaštite Županije u dijelu koji se odnosi na obnovu od potresa,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata države, županije i jedinica lokalne samouprave,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktima Županijske skupštine ili župana.

U okviru Upravnog odjela, za obavljanje poslova iz područja prostornog uređenja i graditeljstva, ustrojene su ispostave u Novskoj, Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Popovači.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje i imovinsko-pravne poslove i to:

 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište,
 • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija,
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi.

 

 

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-500-000

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivan Celjak, mag. iur. - Župan
 • Mihael Jurić, dipl. ing. šumarstva - Zamjenik župana
 • Mirjana Oluić - Zamjenica župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2021 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar