• 044 500 330

Arhiva - procjene utjecaja na okoliš

 
 
2021. godina
 
30.12.2021.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ODRŽAVANJE LIJEVOBALNOG SAVSKOG NASIPA U NASELJU PALANJEK

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje iz provedenog postupka (12.4.2022.)

6.12.2021.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "ODRŽAVANJE DESNOG NASIPA OTERETNOG KANALA LONJA-STRUG NA LOKACIJI CS MAHOVO, OD N.KM 9+375 DO N.KM 10+100"

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje nakon provedenog postupka

 
24.11.2021.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija južnog nasipa retencije Mokro polje oko sela Mlaka od kmn 5+044 do kmn 5+794, Sisačko-moslavačka županija“

Elaborat zaštite okoliša

 
18.10.2021.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Odvodnja oborinskih voda naselja Lipovljani – izgradnja kanala oborinske odvodnje „Školski kanal“, Sisačko-moslavačka županija“
Elaborat zaštite okoliša

Rješenje nakon provedenog postupka

 
13.10.2021.

Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „ODRŽAVANJE LIJEVOOBALNOG NASIPA RIJEKE SAVE OD N.KM 106+200 DO N.KM 106+600 U NASELJU HRASTELNICA, GRAD SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA“
Elaborat zaštita okoliša

Rješenje nakon provedenog postupka


Informacija o o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „ODRŽAVANJE DESNOOBALNOG NASIPA RIJEKE KUPE OD N.KM 0+000 DO N.KM 2+950 UZVODNO OD UŠĆA RIJEKE PETRINJČICE, GRAD PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA“
Elaborat zaštite okoliša

Rješenje nakon provedenog postupka


 
6.10.2021.

 
28.5.2021.
 
2020. godina
 

12.8.2020.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "PODIZANJE TRAJNOG NASADA LIJESKE S IZGRADNJOM UMJETNE AKUMULACIJE VODE U NASELJIMA PECKI I ČUNTIĆ NA POVRŠINI OD OKO 75 HA"

Elaborat zaštite okoliša

8.7.2020.

Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš "Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika"

26.5.2020.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja desnog nasipa rijeke Ilove (5+200-9+533) od ušća u Kutinicu do autoceste Lipovac-Zagreb“ 

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje - Za namjeravani zahvat „IZGRADNJA DESNOG NASIPA RIJEKE ILOVE (5+200-9+533) OD UŠĆA U KUTINICU DO AUTOCESTE LIPOVAC-ZAGREB“, unutar administrativnih granica naselja Kutina i naselja Ilova koji su sastavni dio Grada Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš

9.4.2020.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Baština Zrinskih budućnost Banovine – Izgradnja žičare u naselju Gvozdansko

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje - za namjeravani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš (objavljeno 7.7.2020.)

18.2.2020.

Rješenje u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom

10.2.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Kratečkom za ekološku mrežu

29.1.2020.

Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Izgradnja retencije Burdelj - novelacija idejnog projekta"
Elaborat zaštite okoliša

14.1.2020.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja retencije Kalanjevac", Općina Topusko
Elaborat zaštite okoliša

Rješenje u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Izgradnja retencije Kalanjevac

 
2019. godina
 
9.9.2019.

Rješenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja dva tovilišta junadi (goveda) s otvorenim spremnikom gnoja, na području Općine Martinska Ves u Sisačko-moslavačkoj županiji

12.7.2019.
 
 
 
7.6.2019.
 
 
29.5.2019.
 
 
28.3.2019.
 
 
26.2.2019.
 
 
2018. godina
 

24.12.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „SANACIJA DESNOG SAVSKOG NASIPA OD KMN 0+350 DO KMN 1+250 U NASELJU UŠTICA NA K.Č. 2633 K.O. UŠTICA“ i Elaborat zaštite okoliša

Rješenje iz provedenog postupka

4.12.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „SANACIJA DIJELA DESNOG NASIPA ODTERETNOG KANALA LONJA-STRUG“ i Elaborat zaštite okoliša

Rješenje iz provedenog postupka

6.11.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline Naselja Topusko i Velika Vranovina“ i Elaborat zaštite okoliša

Rješenje iz provedenog postupka

17.10.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina“ i Elaborat zaštite okoliša

- Rješenje o obustavi

19.9.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat IZGRADNJA CRPNE STANICE “PRELOŠĆICA” S REKONSTRUKCIJOM KANALSKE MREŽE 
- Elaborat zaštite okoliša

- Rješenje iz provedenog postupka

16.8.2018.

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg kompleksa farme junadi Ljubljanica na k.č. 331/1 i 331/3, k.o. Žirčica, Općina Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija

13.7.2018.

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „REKONSTRUKCIJA DESNOOBALNOG SAVSKOG NASIPA OD rkm 0+000 DO rkm 10+050,80 OD NASELJA SELIŠTE SUNJSKO DO GRADUSE“
- Elaborat zaštite okoliša
- Rješenje iz provedenog postupka

6.7.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG KOMPLEKSA FARME JUNADI LJUBLJANICA NA k.č. 331/1 i 331/3, k.o. ŽIRČICA, OPĆINA MARTINSKA VES, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA“
- Elaborat zaštite okoliša

2.7.2018.

Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0+000 do km 12+122 (12,122 km)

27.6.2018.

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, na području Grada Hrvatske Kostajnice u Sisačko-moslavačkoj županiji
- Elaborat zaštite okoliša

04.05.2018.

RJEŠENJE o odbacivanju zahtjeva Hrvatskih voda, VGI za mali sliv „Subocka-Strug“ za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „sanacija dijela desnog nasipa OK Lonja-Strug od kmn 7+000 do kmn 8+000“

10.4.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „REKONSTRUKCIJA LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA U MLAKI OD KM 0+000 DO KM 12+122 (12,122 KM)
- Elaborat zaštite okoliša

12.2.2018.

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "REKONSTRUKCIJA LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA NA DIONICI U KOŠUTARICI OD KM 14+100 DO KM 22+300"
- Elaborat zaštite okoliša
- Rješenje

6.2.2018.

 
2017. godina
 
23.11.2017.
 
 
9.11.2017.
 
 
27.10.2017.
 
11. 9. 2017.
 
 
25.08.2017.
 
 
14.06.2017.
 
 
08.05.2017.
 
 
08.05.2017.
 
 
04.04.2017.
 
 
 
31.03.2017.
 
 
 
27.03.2017.
 
 
16.01.2017.

RJEŠENJE nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
I.
Za namjeravani zahvat „REKONSTRUKCIJA NASIPA NA BRANJENOM PODRUČJU BANOVINA – ZAŠTITNI ZID NA DESNOM NASIPU RIJEKE STARI TREBEŽ“, na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji na k.č. 1477, 1480 i 1234 k.o. Lonja, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.
II.
Za namjeravani zahvat „REKONSTRUKCIJA LIJEVOG KUPSKOG NASIPA STARO PRAČNO-STARA
DRENČINA OD KM 0+000 DO 11+692“, na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji na k.č. 1477, 1480 i 1234 k.o. Lonja, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 
 
 
2016. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015. godina
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd