• 044 500 330

Matica rođenih

U maticu rođenih upisuju se sve činjenice rođenja osoba koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i rođenja hrvatskih državljana u inozemstvu.

Rođenja u inozemstvu

Upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja hrvatskog državljanina. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi.

Prijava rođenja

Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje zdravstvena ustanova. Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu rođenja može podnijeti otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada bude za to sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu ili osoba koja je saznala za rođenje djeteta.
Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja djeteta.

Ovlasti za određivanje osobnog imena djetetu

Osobno ime (ime i prezime) djetetu određuju:

 • sporazumno roditelji,
 • centar za socijalnu skrb ako se roditelji nisu sporazumjeli,
 • jedan roditelj ako drugi roditelj nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi, potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja,
 • skrbnik djeteta (uz prethodnu suglasnost centra za socijalnu skrb) ako roditelji nisu živi, proglašeni su umrlima, prebivalište im nije poznato, lišeni su roditeljske skrbi, potpuno su lišeni poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne mogu poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja,
 • centar za socijalnu skrb ako su roditelji nepoznati,
 • posvojitelji  posvojenom djetetu.

Rok za prijavljivanje osobnog imena djetetu je 30 dana od dana rođenja djeteta.

Način određivanja osobnog imena

Prilikom određivanja imena djetetu roditelji mogu izabrati ime koje žele. Bitno je da željeno ime predstavljaju riječi koje po svom poimanju označavaju ime.
Određivanje prezimena djeteta uvjetovano je prvenstveno zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena roditelja, roditelji mogu odrediti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime oba roditelja. 

e-Novorođenče

Od 9. siječnja 2018. godine roditelji mogu u matičnom uredu izvršiti prijavu novorođenčeta u Evidenciju prebivališta Ministarstva unutarnjih poslova, te na zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ujedno mogu u matičnom uredu postaviti zahtjev za isplatu jednokratne pomoći Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 1. Prijava prebivališta novorođenčeta u matičnom uredu
 2. Prijava novorođenčeta na zdravstveno osiguranje
 3. Podnošenje zahtjeva za upis promjene rođenja djeteta na Obrascu PK roditelja
 4. Podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći HZZO-a za novorođenče u matičnom uredu


OBRASCI:


 • Zahtjev za upis u maticu rođenih (.docx)
 • Zahtjev za upis u maticu rođenih maloljetnog djeteta na temelju izvatka iz državne matice rođenih inozemnog tijela (.docx)
 • Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih (.docx)
 • e-Novorođenče - Obrazac zahtjeva za roditelje (.doc, .pdf)

  

 


Prijava prebivališta novorođenčeta u matičnom uredu

Dijete se može prijaviti u matičnom uredu na službeno prebivalište majke ili oca. Za prijavu na neku drugu adresu, potrebno je otići u nadležnu policijsku postaju.

Nakon uspješne prijave prebivališta djeteta na adresu prebivališta oca ili majke, MUP odmah u sustav e-matica dostavlja Uvjerenje o prebivalištu. Uvjerenje se ispisuje uz ostale dokumente te daje roditeljima.

Informacije o broju znakova na službenim dokumentima

Standardna osobna iskaznica

Maksimalan broj znakova za prezime je 60, a za ime 44 uključujući razmake između riječi imena, odnosno prezimena.

Alternativni ispis za osobne iskaznice za dugačko prezime – za ispis dugačkih imena i prezimena koristi se izuzetno mali font 7pt, dozvoljava 139 znakova prezimena, no ime ostaje na 44 i u ovom načinu ispisa.

Standardna putovnica

Maksimalan broj znakova prezimena je 35, a imena 30.

Alternativni ispis imena i prezimena na putovnici - moguće je izraditi putovnicu i s više znakova u imenu odnosno prezimenu, ali to se ne radi standardnim postupkom već izrađuje u posebnoj liniji te se mijenja font koji omogućuje ispis duljih podataka.

Informacije o policijskim upravama


OBRAZAC:

 • e-Novorođenče - Obrazac zahtjeva za roditelje (.doc, .pdf)

 

  

Prijava novorođenčeta na zdravstveno osiguranje

Uvjet za prijavu novorođenog djeteta na zdravstveno osiguranje  Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u matičnom uredu je uspješna prijava prebivališta. Nakon prijave prebivališta dijete se osigurava na zdravstveno osiguranje kao nositelj osiguranja.

Ukoliko roditelji žele dijete osigurati kao člana obitelji, tada poslodavac/nezaposleni roditelj promjenu prijave mora provesti u HZZO-u. Prava i obveze iz zdravstvenog osiguranja, bez obzira na osnovu osiguranja, su iste.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će u roku od 15 dana na adresu prijavljenog prebivališta djeteta dostaviti zdravstvenu iskaznicu djeteta.


OBRAZAC:

 • e-Novorođenče - Obrazac zahtjeva za roditelje (.doc, .pdf)

 

 

Podnošenje zahtjeva za upis promjena (rođenje djeteta) na Obrascu PK (kartici poreza na dohodak od nesamostalnog rada) roditelja

Zahtjev za upis promjena osobnog odbitka na poreznim karticama roditelja, uslijed rođenja djeteta, možete izvršiti u matičnom uredu samo u slučaju kada je za dijete određen matični broj građana i  prebivalište. Zahtjev za uvećanje osobnog odbitka rodi rođenja djeteta moguće je poslati na samo jednog roditelja ili je moguće podijeliti 100% osobni odbitak između roditelja, a zbroj mora iznositi 100%.


OBRAZAC:

 • e-Novorođenče - Obrazac zahtjeva za roditelje (.doc, .pdf)

 

 

 

Podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći HZZO-a za novorođenče u matičnom uredu

Jednokratnu pomoć može zatražiti roditelj koji ima istu adresu prebivališta kao i novorođeno dijete, prebivalište na području Republike Hrvatske te mora imati hrvatsko državljanstvo.

Uz zahtjev za isplatu jednokratne novčanu potpore za novorođeno dijete, koji se predaje u matičnom uredu, upisuje se IBAN tekućeg ili zaštićenog računa roditelja.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će za novorođeno dijete:

 • u roku od 15 dana na adresu prijavljenog prebivališta djeteta dostaviti obavijest o statusu zahtjeva za jednokratnu novčanu potporu i
 • u roku od 45 dana izvršiti isplatu eventualno odobrene jednokratne novčanu potpore.

Provjeru statusa osiguranja možete pratiti na: http://www.hzzo.hr 

Informacije o područnim uredima HZZO-a: http://www.hzzo.hr/o-zavodu/regionalni-uredi-i-podrucne-sluzbe-2/

Informacije od HZZO mogu se dobiti  na telefon  072 11 22 33 ili preko adrese e-pošte:


 OBRAZAC:

 • e-Novorođenče - Obrazac zahtjeva za roditelje (.doc, .pdf)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd