• 044 500 330

Promjena osobnog imena

Postupak promjene osobnog imena (imena i prezimena)

  • punoljetne osobe
  • maloljetne osobe
  • po prestanku braka
  • po prestanku životnog partnerstva

Postupak promjene osobnog imena, imena ili prezimena, propisan je Zakonom o osobnom imenu („Narodne novine“, br. 118/12., 70/17. i 98/19). Sukladno napomeni uz Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 92/21., 93/21. i 95/21.), pristojba se ne plaća. Zahtjev se predaje nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev oba roditelja ili posvojitelja, a na zahtjev skrbnika uz suglasnost nadležnog centra sa socijalnu skrb.
Za promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu starijem od 10 godina potreban je njegov pristanak.
Osobno ime maloljetnog djeteta čiji roditelji nisu u braku, promijenit će se na zahtjev roditelja kod kojega dijete živi ili mu je povjereno sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, uz suglasnost drugog roditelja. U slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja iz oba navedena slučaja, na spor roditelja primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojima se uređuju obiteljski odnosi. Odluku nadležnog tijela roditelj će priložiti zahtjevu za promjenu osobnog imena djeteta.
Bračni drug koji je sklapanjem braka mijenjao prezime, u slučaju prestanka braka sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, može se u roku od godinu dana od dana prestanka braka vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka. Izjava se daje pred matičarom te se upisuje u maticu rođenih.
Životni partner koji je sklapanjem životnog partnerstva mijenjao prezime, u slučaju prestanka životnog partnerstva, može se u roku od godinu dana od dana prestanka životnog partnerstva vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja životnog partnerstva. Izjava se daje pred matičarom te se upisuje u maticu rođenih.

Podnositelj zahtjeva za promjenu osobnog imena dužan je priložiti:

  • presliku osobne iskaznice,
  • uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
  • punomoć kojom određuje opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (ZA OSOBU PO ZAHTJEVU KOJE JE POKRENUT POSTUPAK, A NALAZI SE U INOZEMSTVU, A U REPUBLICI HRVATSKOJ NEMA OSOBU OVLAŠTENU ZA ZASTUPANJE),
  • osobni identifikacijski broj-OIB (ZA OSOBE KOJE NEMAJU ODREĐEN OIB).


OBRASCI:

  • Zahtjev za promjenu osobnog imena (.docx)
  • Zahtjev za promjenu osobnog imena - maloljetno dijete (.docx)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd