• 044 500 330

Registar udruga sindikata i poslodavaca

Registar udruga sindikata i poslodavaca

Za registraciju udruga sindikata i poslodavaca, prijave promjene podataka ili prijave prestanka djelovanja, potrebno je popuniti obrazac zahtjeva - Obrazac broj 4, 6 ili 7 prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN 32/15)

Upravna pristojba ne naplaćuje se na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa prema članku 9. stavak 2. točka 22. zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16).

OBRASCI:

  • Obrazac broj 4 - registracija udruga sindikata i poslodavaca (.doc, .pdf)
  • Obrazac broj 5 - popis utemeljitelja udruge sindikata i poslodavaca (.doc, .pdf)
  • Obrazac broj 6 - prijava promjene podataka (.doc, .pdf)
  • Obrazac broj 7 - prijava prestanka djelovanja (.doc, .pdf)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd