• 044 500 330

Registar sportskih djelatnosti

Registar sportskih djelatnosti

Zakonom o sportu ( "Narodne novine" broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13.,  85/15., 19/16., 98/19. 47/20. i 77/20.) i Pravilnikom o registru športskih djelatnosti ("Narodne novine" broj 112/06) uređeno je upisivanje u Registar sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti.

Postupak upisa u Registar sportskih djelatnosti i promjene u Registru sportskih djelatnosti

Pravne osobe

Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti, podnose prijavu za upis u Registar na Obrascu broj 1- Prijava za upis pravne osobe u Registar sportskih djelatnosti, u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar.

Pravna osoba uz prijavu prilaže rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar.

  • Prijava za upis pravne osobe u Registar sportskih djelatnosti (.docx)
  • Zahtjev za izdavanje Izvatka iz Registra sportskih djelatnosti za pravne osobe (.doc)

Fizičke osobe

Fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost, podnose zahtjev za upis u Registar na Obrascu broj 2 – Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti.
Fizička osoba uz zahtjev prilaže dokumentaciju sukladno članku 7. st.3. Pravilnika.

Navedena dokumentacija ne smije biti starija više od deset dana od dana kada nadležno upravno tijelo zaprimi prijavu za upis.

O upisu u Registar fizičke osobe koja samostalno obavlja sportsku djelatnost, nadležno upravno tijelo donosi rješenje. 

  • Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti (.docx)
  • Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz Registra sportskih djelatnosti (.docx)
  • Zahtjev za izdavanje Izvatka iz Registra sportskih djelatnosti za fizičke osobe(.docx)

Pravne osobe kojima je sjedište, odnosno fizičke osobe kojima je prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije, prijavu, odnosno zahtjev za upis u Registar podnose Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjeku za opću upravu Sisačko-moslavačke županije, S. i A. Radića 36, Sisak

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd