• 044 500 330

Potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu

Izdavanje potvrde o uzdržavanju, obiteljskom statusu, zajedničkom domaćinstvu, dvojnom domaćinstvu i izjave o uzdržavanju

Zahtjev ili izjava na zapisnik za izdavanje potvrde ili ovjeru izjave o uzdržavanju, a u svezi povrata poreza u inozemstvu ili dječjeg doplatka, predaje se, odnosno daje, prema mjestu prebivališta uzdržavatelja ili uzdržavane osobe.

Zahtjev ili izjava na zapisnik, ne podliježu naplati upravne pristojbe, prema članku 9. stavak 2. točka 22. zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/2016.)

Potrebni dokumenti:

  • osobne iskaznice ili putovnice (za uzdržavatelja, uzdržavanu osobu i sve punoljetne članove kućanstva, osim djece - za sve vrste potvrda ili izjave o uzdržavanju),
  • potvrda HZ za mirovinsko osiguranje (za uzdržavanu osobu, umirovljenika – samo za potvrdu o uzdržavanju),
  • potvrda Zavoda za zapošljavanje (za uzdržavanu osobu, nezaposlenu - samo za potvrdu o uzdržavanju),
  • potvrda poslodavca (za uzdržavanu osobu, zaposlenu – samo za potvrdu o uzdržavanju).

Za izdavanje potvrde o uzdržavanju, obiteljskom statusu ili zajedničkom domaćinstvu, a u svezi izjave na zapisnik, potrebna su i dva svjedoka (punoljetne osobe, koje nisu u rodbinskim vezama s uzdržavateljem ili uzdržavanom osobom koje moraju predočiti valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Za ovjeravanje potvrde o vođenju dvojnog domaćinstva, po potrebi, prilažu se i neke druge isprave.

OBRAZAC:

  • Zahtjev za izdavanje potvrde ili izjave o uzdržavanju, obiteljskom statusu, zajedničkom kućanstvu i dvojnom domaćinstvu (.doc, .pdf)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd