• 044 500 330

Registar životnog partnerstva

Registar životnog partnerstva

U registar životnog partnerstva upisuje se činjenica sklopljenog životnog partnerstva koja se dogodila u Republici Hrvatskoj.

Sklapanje životnog partnerstva
Životno partnerstvo se sklapa suglasnom izjavom osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo.
U Republici Hrvatskoj životno partnerstvo sklapa se pred matičarom u Republici Hrvatskoj nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo.

Pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva
Pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva zakonom su određeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi sklopljeno životno partnerstvo imalo pravne učinke i bilo valjano.
To su:

 • da su osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo istog spola,
 • da su osobe izjavile svoj pristanak za sklapanje životnog partnerstva,
 • da je životno partnerstvo sklopljeno pred matičarom.
   
  Životno partnerstvo može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života (punoljetna i poslovno sposobna osoba).
  Životno partnerstvo može sklopiti osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika.

  Životno partnerstvo ne može sklopiti:
 • osoba koja nije navršila osamnaest (18) godina života,
 • osoba nesposobna za rasuđivanje,
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja,
 • osoba koja je već u životnom partnerstvu ili u braku.

Za mjesto sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu odabrati bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj.
Namjera sklapanja životnog partnerstva prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo.
Matičar u dogovoru s osobama koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo određuje dan za sklapanje životnog partnerstva. Dan za sklapanje životnog partnerstva može se odrediti u razdoblju od tridesetog do četrdeset i petog dana od dana podnošenja prijave namjere sklapanja životnog partnerstva.
Životno partnerstvo se sklapa u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dvaju svjedoka.
Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.


Isprave potrebne za sklapanje životnog partnerstva
Za hrvatske državljane matičari u aplikaciji po službenoj dužnosti utvrđuju da li je osoba u braku odnosno životnom partnerstvu.
Matičaru se obavezno predočuje (daje se na uvid, a matičar ih može fotokopirati, ali ne na trošak stranke) isprava o identitetu.
Druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

Određivanje prezimena
Prilikom sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu se sporazumjeti:

 • da svako zadrži svoje prezime,
 • da kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih,
 • da kao zajedničko uzmu oba prezimena i odluče koje će prezime upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu,
 • da svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime životnog partnera i odluči koje će upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu.


Troškovi za sklapanje životnog partnerstva
Troškovi u postupku sklapanja životnog partnerstva odnose se na upravne pristojbe i posebne naknade.

Ukoliko se životno partnerstvo sklapa u službenim prostorijama osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti:

 • upravnu pristojbu u iznosu 70,00 kuna/9,29 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja životnog partnerstva i
 • upravnu pristojbu u iznosu 140,00 kuna/18,58 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za sklapanje životnog partnerstva pred matičarom.

Ukoliko se životno partnerstvo sklapa izvan službenih prostorija, osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su osim 210,00 kuna/27,87 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) upravne pristojbe platiti i posebnu naknadu za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije koja ovisi o:

 • udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja životnog partnerstva,
 • sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje životnog partnerstva stranih državljana
U Republici Hrvatskoj životno partnerstvo mogu sklopiti i stranci, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje životnog partnerstva kao i hrvatski državljani.

Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:

 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja,
 • potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.


Matičaru se obavezno predočuju (daju se na uvid, a matičar ih može fotokopirati ali ne na trošak stranke) slijedeće isprave:

 • isprave o identitetu,
 • dokaz o državljanstvu,
 • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

OBRAZAC

 • Zahtjev za izdavanje isprave iz registra životnog partnerstva (.docx)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd