• 044 500 330

Knjiga državljana

Temeljem članka 27. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94., 130/11., 110/15. i 102/19.) evidenciju o državljanstvu vodi matični ured.
Osobe rođene u Republici Hrvatskoj upisuju se o evidenciju o državljanstvu koju vodi matični ured prema mjestu rođenja te osobe.
Osobe rođene u inozemstvu upisuju se u evidenciju o državljanstvu koji vodi matični ured prema mjestu prebivališta osobe koja podnosi zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva.
U središnju evidenciju, koju vodi tijelo nadležno za poslove opće uprave u Gradu Zagrebu, upisuju se osobe koje stječu hrvatsko državljanstvo na temelju odredaba ovog Zakona, a nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, a izdaje je matični ured na temelju evidencije o državljanstvu.
Hrvatsko državljanstvo se dokazuje važećom  osobnom  iskaznicom, vojnom iskaznicom  ili putovnicom. Hrvatski državljanin koji nema ni jednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom.

Izdavanje domovnice i potvrde o upisu u evidenciju o državljanstvu Republike Hrvatske

Prilikom izdavanja domovnice ili potvrde o upisu iz evidencije o državljanstvu Republike Hrvatske upravna pristojba ne plaća se sukladno napomeni uz Tar. br. 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 92/21., 93/21. i 95/21.).
Domovnicu i potvrde o upisu u evidenciju o državljanstvu Republike Hrvatske izdaje matičar koji je zaprimio zahtjev stranke neovisno o mjestu upisa u knjigu državljana.

OBRAZAC

  • Zahtjev za izdavanje isprave iz evidencije o državljanstvu (.docx)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd