Zaštita okoliša - dokumenti

 

 
NOVOSTI
 
 
2022. godina
 
 
8.11.2022.
 
 
4.4.2022.
 
 
 
 
7.2.2022.

INFORMACIJA o započinjanju postupaka konzultacija sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027- godina

Na temelju članka 45. Zakona o vodama (NN 66/99 i 84/21) i Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjem (NN 48/14) na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor-gov.hr/o-ministarstvu-upravljanja.vodama/plan-upravljanja -vodnim-podrucjima-2022-2027/5556 objavljen je dokument Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022 – 2027.- godina.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u konzultacijama te da svoje primjedbe/ prijedloge/ mišljenja na navedeni dokument dostave na obrascu za javnost Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

 
{slider=Arhiva novosti}
 
Arhiva
 
2020. godina
 
24.4.2020.

22. travanj – Dan planeta Zemlje - Zemlja - jedina domovina koju imamo

 
 
2019. godina

27.03.2019.

Obavijest o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemije d.d. i Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemije d.d.

 
 
2018. godina
 
27.4.2018.
 
 
22.1.2018.
 

- Obavijest o objavi Odluke s informacijom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Čeličana ABS Sisak d.o.o.

- Odluka s informacijom

 
11.1.2018.
 
 
19.03.2014. Informacija o zahtjevu za provođenje glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Kupe

18.03.2014. INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Une“


02.06.2011. Moslavačka gora proglašena regionalnim parkom
 
NATJEČAJI 


OBAVIJESTI I JAVNE RASPRAVE 

 

2024. godina 

OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za razmatranje usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli s uvjetima iz Zaključaka o NRT za prehrambenu industriju, industriju pića i mliječnu industriju, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu postojećeg postrojenja za proizvodnje hrane za životinje SANO - suvremena hranidba životinja d.o.o. u Popovači,

Dokumentacija za javnu raspravu dostupna je na stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806

 

2023. godina 

10.7.2023.

1.6.2023.

22.5.2023.24.4.2023.

14.4.2023.

3.3.2023.

 

22.2.2023.

 

 

3.2.2023.

5.1.2023.

4.1.2023.


2022. godina

13.10.2022.

 

2021. godina

 

16.9.2021.

Zapisnik s javnog izlaganja Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak - CIOS Energy d.o.o.

Izvješće o javnoj raspravi Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak - CIOS Energy d.o.o.

 

3.8.2021.

Obavijest o javnoj raspravi Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka u Industrijsko logističkoj zoni Grad Kutine 

Odluka o pupućivanju Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka u Industrijsko logističkoj zoni Grad Kutine na javnu raspravu

Netehnički sažetak Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka u Industrijsko logističkoj zoni Grad Kutine

AŽURIRANO 20.8.2021.

 

27.7.2021.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak - CIOS Energy d.o.o.

Odluka o upućivanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak - CIOS Energy d.o.o.

Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak

Javno izlaganje - 17. kolovoza, 10:00 sati

23.6.2021.

INFORMACIJA o razmatranju usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za rafiniranje mineralnih ulja i plina za postrojenje Rafinerija nafte Sisak iz Siska, uz prestanak rada dijela postrojenja, sa sadržajem razmatranja

SADRŽAJ RAZMATRANJA UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE ZBOG USKLAĐIVANJA S ODLUKOM O ZAKLJUČCIMA O NAJBOLJIM RASPOLOŽIVIM TEHNIKAMA (NRT), U SKLADU S DIREKTIVOM 2010/75/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O INDUSTRIJSKIM EMISIJAMA, ZA RAFIRANJE
MINERALNIH ULJA I PLINA (2014/738/EU) ZA POSTOJEĆE POSTROJENJE INA d.d., RAFINERIJA NAFTE SISAK - NE-TEHNIČKI SAŽETAK

16.4.2021.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana" 

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana" - ne-tehnički sažetak

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana"

 

8.4.2021.

Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli sa Zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za velike uređaje za loženje za postojeće postrojenje TE-TO SISAK

Sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s odlukom o Zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za velike uređaje za loženje iz izmjena uvjeta okolišne dozvole za TE-TO SISAK

2020. godina

13.8.2020.

OBAVIJEST o provođenju ponovne javne rasprave dopunjene Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ - Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje

STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ - Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje NE-TEHNIČKI SAŽETAK

Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje GLAVNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

6.7.2020.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika”,
Odluka o upućivanju Studije na javnu raspravu
Studija o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika” i
Sažetak Studije o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika”

13.02.2020.

Ponovna javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

Odluka o ponovnoj javnoj raspravi

Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave

Studija o utjecaju na okoliš - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

2019. godina

5.12.2019.

Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

Obavijest o provođenju javne rasprave

Studija o utjecaju na okoliš - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Dokumentacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike

 

7.6.2019.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora - Knjiga priloga

6.2.2019.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš građevine za gospodarenje otpadom u k.o. Pračno

Izgradnja građevine za gospodarenje otpadom u k.o. Pračno” (ne-tehnički sažetak)

Dokumentacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike

 

2018. godina

29.10.2018.

Obavijest o stavljanju na uvid nacrta okolišne dozvole SANO d.o.o. iz Popovače

10.10.2018.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište za neopasni otpad Deponija fosfogipsa (S-41100) Petrokemija Agro Trade d.o.o.

- Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole - Ne-tehnički sažetak

16.3.2018.

OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju hrane za životinje
- SAŽETAK ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE POSTROJENJA SANO – SUVREMENA HRANIDBA ŽIVOTINJA d.o.o. - Ne-tehnički sažetak


PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ


 
 
 2024. godina
 
 
2023. godina
 
21.8.2023.
 
 
 
 
 
19.7.2023.
 
 
 
 
25.5.2023.
 
 
 
 
24.5.2023.
 
 
24.5.2023.
 
20.2.2023.
 
 
 
 
 
 

Arhiva - procjene utjecaja na okoliš

 


PROCJENA UTJECAJA NA EKOLOŠKU MREŽU
 
 
2024. godina
 
22.3.2024.
 
 

 


Dozvole za postupanje s neopasnim otpadom
 
 

16.11.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva MC ČIŠĆENJE d.o.o. iz Siska

17.9.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva MO&RA d.o.o. iz Siska

15.6.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o. iz Zagreba

11.3.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Bio direkt d.o.o. za lokaciju u Strušcu

4.3.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Rijekatank d.o.o. za lokaciju u Rafineriji nafte Sisak

25.2.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Kemokop d.o.o. za lokaciju u Sisku, Nikole Tesle 17

2.11.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Royal Media d.o.o. iz Zagreba

2.9.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva IKP zbrinjavanje j.d.o.o. iz Siska, za lokaciju u Gornjem Hrastovcu, Gornji Hrastovac 145

3.8.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva IKP zbrinjavanje j.d.o.o.

1.7.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK d.o.o. iz Siska

16.6.2020. Elaborat gospodarenja otpadom UO Toni-Gale, vl. Toni Pavličić, Sisak

13.2.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Green Ecco sol d.o.o. iz Siska 

4.12.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Bio direkt d.o.o. za lokaciju u Strušcu

19.11.2019. Elaborat gospodarenja otpadom obrta EKO BLC iz Popovače

12.11.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva PRIMAT d.o.o.

25.10.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva STRABAG d.o.o.

6.9.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Ferosirovina d.o.o. iz Gline

19.7.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trčovačkog društva DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

30.5.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva La Cisa Zero Cento d.o.o. iz Rijeke

2.5.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Kemokop d.o.o. iz Dugog Sela

11.4.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

13.3.2019. Elaborati gospodarenja otpadom trgovačkog društva CE-ZA-R d.o.o. za lokacije Sisak i Kutinu

12.3.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o. iz Draganića

11.3.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Dvorkom d.o.o. iz Matijevića

1.2.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac Glina d.o.o. iz Gline

29.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

27.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o.

22.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o.trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o.

4.10.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalni sevisi Jasenovac d.o.o.

26.9.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva C.I.O.S. SRF d.o.o. iz Siska

18.9.2018. Elaborat gospodarenja otpadom Proizvodno trgovačkog društva Lampaš

27.6.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Petrokemija agro trade d.o.o. iz Kutine
 
 
 
 
23.1.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva I.G.K. RECIKLAŽA d.o.o.
 

 


DOKUMENTI  ZAŠTITE OKOLIŠA 


KAKVOĆA ZRAKA


KAKVOĆA VODA


KAKVOĆA TLA


GOSPODARENJE OTPADOM

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd