• 044 500 000

Zaštita okoliša - dokumenti

Glavne vijesti

Klizalište u Glini još uvijek otvoreno za najmlađe posjetitelje

17-01-2022

Župan Ivan Celjak je na sam Badnjak predao na korištenje klizalište na otvorenom u centru Gline kao dar Sisačko-moslavačke županije...

Uz nazočnost premijera Plenkovića u Novskoj otvoren Učenički dom te najavljena ulaganja u obrazovanje na razini županije

12-01-2022

Premijer Andrej Plenković uz prisustvo ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, Sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka i gradonačelnika Marina Piletića danas...

Unatoč razornim i daljnjim svakodnevnim potresima, Sisačko-moslavačka županija svojim sugrađanima osigurava redovito funkcioniranje obrazovnog, zdravs…

11-01-2022

Župan Ivan Celjak sudjelovao je u utorak, 11. siječnja 2022. godine u Petrinji na redovnoj sjednici Stožera CZ za sanaciju...

Hodočašće u Gvozdansko

09-01-2022

Župan Ivan Celjak je u nedjelju, 9. siječnja 2022. godine, sudjelovao u hodočašću u Gvozdansko. Obilježavanje 444. godišnjice herojske obrane...

Za one koji brinu o najosjetljivijim skupinama društva, Sisačko-moslavačka županija osigurala potporu

04-01-2022

Župan Ivan Celjak je 4. siječnja 2022. godine s predstavnicima triju udruga: Centra za žene Adela (ugovor o financiranju programa...

Predsjednik Vlade RH na obilježavanju godišnjice razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji

29-12-2021

Župan Ivan Celjak je u srijedu, 29. prosinca 2021. godine, pratio posjet predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, koji je zajedno...


prazno

Sisak, Croatia

Kontakt - Poljoprivreda, ruralni razvoj, zaštita okoliša i prirode

Privremena pročelnica:
Sandra Mahnik, dr. med. vet
e-mail:  
telefon: 044 510 068

Zaštita okoliša - dokumenti

 


 
NOVOSTI
 
2020. godina
 
24.4.2020.

22. travanj – Dan planeta Zemlje - Zemlja - jedina domovina koju imamo

 
 
Arhiva
 
2019. godina

27.03.2019.

Obavijest o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemije d.d. i Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemije d.d.

 
 
2018. godina
 
27.4.2018.
 
 
22.1.2018.
 

- Obavijest o objavi Odluke s informacijom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Čeličana ABS Sisak d.o.o.

- Odluka s informacijom

 
11.1.2018.
 
 
19.03.2014. Informacija o zahtjevu za provođenje glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Kupe

18.03.2014. INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Une“


02.06.2011. Moslavačka gora proglašena regionalnim parkom
 

NATJEČAJI  


OBAVIJESTI I JAVNE RASPRAVE 

 

2021. godina

 

16.9.2021.

Zapisnik s javnog izlaganja Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak - CIOS Energy d.o.o.

Izvješće o javnoj raspravi Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak - CIOS Energy d.o.o.

 

3.8.2021.

Obavijest o javnoj raspravi Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka u Industrijsko logističkoj zoni Grad Kutine 

Odluka o pupućivanju Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka u Industrijsko logističkoj zoni Grad Kutine na javnu raspravu

Netehnički sažetak Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka u Industrijsko logističkoj zoni Grad Kutine

AŽURIRANO 20.8.2021.

 

27.7.2021.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak - CIOS Energy d.o.o.

Odluka o upućivanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak - CIOS Energy d.o.o.

Studije utjecaja na okoliš energane na neopasni otpad i biomasu Sisak

Javno izlaganje - 17. kolovoza, 10:00 sati

23.6.2021.

INFORMACIJA o razmatranju usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za rafiniranje mineralnih ulja i plina za postrojenje Rafinerija nafte Sisak iz Siska, uz prestanak rada dijela postrojenja, sa sadržajem razmatranja

SADRŽAJ RAZMATRANJA UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE ZBOG USKLAĐIVANJA S ODLUKOM O ZAKLJUČCIMA O NAJBOLJIM RASPOLOŽIVIM TEHNIKAMA (NRT), U SKLADU S DIREKTIVOM 2010/75/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O INDUSTRIJSKIM EMISIJAMA, ZA RAFIRANJE
MINERALNIH ULJA I PLINA (2014/738/EU) ZA POSTOJEĆE POSTROJENJE INA d.d., RAFINERIJA NAFTE SISAK - NE-TEHNIČKI SAŽETAK

16.4.2021.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana" 

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana" - ne-tehnički sažetak

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana"

 

8.4.2021.

Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli sa Zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za velike uređaje za loženje za postojeće postrojenje TE-TO SISAK

Sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s odlukom o Zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za velike uređaje za loženje iz izmjena uvjeta okolišne dozvole za TE-TO SISAK

2020. godina

13.8.2020.

OBAVIJEST o provođenju ponovne javne rasprave dopunjene Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ - Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje

STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ - Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje NE-TEHNIČKI SAŽETAK

Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje GLAVNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

6.7.2020.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika”,
Odluka o upućivanju Studije na javnu raspravu
Studija o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika” i
Sažetak Studije o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika”

13.02.2020.

Ponovna javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

Odluka o ponovnoj javnoj raspravi

Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave

Studija o utjecaju na okoliš - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

2019. godina

5.12.2019.

Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

Obavijest o provođenju javne rasprave

Studija o utjecaju na okoliš - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Dokumentacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike

 

7.6.2019.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora - Knjiga priloga

6.2.2019.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš građevine za gospodarenje otpadom u k.o. Pračno

Izgradnja građevine za gospodarenje otpadom u k.o. Pračno” (ne-tehnički sažetak)

Dokumentacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike

 

2018. godina

29.10.2018.

Obavijest o stavljanju na uvid nacrta okolišne dozvole SANO d.o.o. iz Popovače

10.10.2018.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište za neopasni otpad Deponija fosfogipsa (S-41100) Petrokemija Agro Trade d.o.o.

- Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole - Ne-tehnički sažetak

16.3.2018.

OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju hrane za životinje
- SAŽETAK ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE POSTROJENJA SANO – SUVREMENA HRANIDBA ŽIVOTINJA d.o.o. - Ne-tehnički sažetak


PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ


 
 
2022. godina

11.1.2022.

NACRT RJEŠENJA - “Zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika”

 
2021. godina
 
30.12.2021.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ODRŽAVANJE LIJEVOBALNOG SAVSKOG NASIPA U NASELJU PALANJEK

Elaborat zaštite okoliša

22.12.2021.
 

Elaborat zaštite okoliša

6.12.2021.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "ODRŽAVANJE DESNOG NASIPA OTERETNOG KANALA LONJA-STRUG NA LOKACIJI CS MAHOVO, OD N.KM 9+375 DO N.KM 10+100"

Elaborat zaštite okoliša

 
24.11.2021.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija južnog nasipa retencije Mokro polje oko sela Mlaka od kmn 5+044 do kmn 5+794, Sisačko-moslavačka županija“

Elaborat zaštite okoliša

 
18.10.2021.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Odvodnja oborinskih voda naselja Lipovljani – izgradnja kanala oborinske odvodnje „Školski kanal“, Sisačko-moslavačka županija“
Elaborat zaštite okoliša

 
13.10.2021.

Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „ODRŽAVANJE LIJEVOOBALNOG NASIPA RIJEKE SAVE OD N.KM 106+200 DO N.KM 106+600 U NASELJU HRASTELNICA, GRAD SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA“
Elaborat zaštita okoliša

Informacija o o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „ODRŽAVANJE DESNOOBALNOG NASIPA RIJEKE KUPE OD N.KM 0+000 DO N.KM 2+950 UZVODNO OD UŠĆA RIJEKE PETRINJČICE, GRAD PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA“
Elaborat zaštite okoliša

 
6.10.2021.

 
28.5.2021.
 
 
 

Arhiva - procjene utjecaja na okoliš

 


PROCJENA UTJECAJA NA EKOLOŠKU MREŽU
 
 
2021. godina

 

30.12.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog sustava Dvor – I faza“

Rješenje o prihvatljivosti - „Izgradnja 10(20)kV kabelskog dalekovoda i STS 10(20)/0,4kV „Gornja Gračenica 13 - Stari put“

22.12.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor“

22.12.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) – SN KB “DV 20 kV Jabukovac – DV kV Gradac” na k.č.br. 298/1, 298/2, 1941, 291, 1940/2, 1978, 1977, 235/1, 235/2, 232/1, 230/2, 230/1 i 1938 k.o. Veliki Šušnjar, k.č.br. 2015, 326/4, 327/2, 1948 i 326/1 k.o. Drenovac Banski.

15.11.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu, na k. č. br. 1189, 1194 i 1195, k. o. Kraljeva Velika - OPG Karlo Hubak za ekološku mrežu

29.10.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Podizanje 1 ha novog plastenika jagoda, postavljanje sustava navodnjavanja, izrada bunara“

27.10.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće“ na k.č. 35 k.o. Osekovo

13.10.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - "„Izgradnja nadstrešnice za skladištenje voluminozne krme“

Rješenje - Obustavlja se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu pokrenutom po zahtjevu Općine Donji Kukuruzari

Rješenje - Obustavlja se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu pokrenutom po zahtjevu Općine Donji Kukuruzari

17.9.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - Vodoopskrbni sifonski cjevovod uzvodno od Starog mosta

10.8.2021.

Rješenje o prihvatljivosti -  „II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor“

12.7.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Seizmička snimanja NOVSKA-3D-2021“

 

7.6.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Urbanistički plan uređenja 18“

Rješenje o prihvatljivosti - „Postavljanje električnog pastira“

 

1.6.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - Prenamjena livade u oranicu na k.č.br. 1049/1 k.o. Kraljeva Velika

13.5.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke (goveda)“

10.5.2021.

Izgradnja šumske ceste Vratnik – odjel 2, na k.č.br. 1200 k.o. Brezovo polje, k.č.br. 4455 i 4461 k.o. Žirovac

Izgradnja šumske ceste Vukšića potok, na k.č.br. 1591, 1603, 1633, 1641, 1642 i 1689 k.o. Ljeskovac.

4.5.2021.

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Rasadničarski uzgoj biljke Miscanthus x giganteus na k.č. 1979/2 k.o. Gračenica

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Rasadničarski uzgoj biljke Miscanthus x giganteus na k.č. 1975/2 k.o. Gračenica

Rješenje o prihvatljivosti . Izgradnja nastambe za konje na k.č. 4/4 k.o. Donji Hrastovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja nastambe za ovce na k.č. 49/2 k.o. Donji Hrastovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnje šumske ceste Popovo brdo

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnje šumske ceste Matića brdo

Rješenje o prihvatljivosti - Trgovački centar Spar Popovača

29.4.2021.

Podizanje trajnog nasada lijeske na k.č.br. 1286/1, 1286/2 i 1295/2 k.o. Martinska Ves,
Izgradnja nastambe za stoku na k.č.br. 499/1 i 500/2 k.o. Crkveni Bok,
Izgradnja nastambe za stoku na k.č.br. 263/2 k.o. Crkveni Bok
Rješenje o ispravku Rješenja “Konverzija degradiranih šumskih sastojina” na k.č.br. 12/14, 12/43, 216, 217/4, 217/8, 217/9, 219/2, 227/15, 235/3, 325/1, 325/34, 325/44, 325/46, 325/48 i 349/1 k.o. Rausovac, k.č.br. 707/17, 707/30, 716/1, 722/2, 854, 855 k.o. Utolica, k.č.br. 931/4, 931/10, 952/3, 957/16 i 957/25 k.o. Gornji Hrastovac, k.č.br. 119 i 102/7 k.o. Jasenovčani i k.č.br. 116/41 k.o. Novoselci

21.4.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu, na k. č. br. 75, k. o. Voloder, za ekološku mrežu

6.4.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke na k.č.br. 41/4 k.o. Bobovac

29.3.2021.

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Postavljanje električnog pastira (ograde)

Rješenje o prihvatljivosti - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jasenovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja staklenika za hidroponski uzgoj rajčica

Rješenje o prihvatljivosti - IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovača

16.3.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke na k.č.br. 214 k.o. Gradusa Posavska

5.3.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Izgradnja jednostavne nastambe za stoku na k.č.br. 135/2 k.o. Slabinja"

 

26.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata uređenja postojećih odvodnih kanala na šumskom zemljištu na području UŠP Zagreb, Šumarija Lipovljani, u Gospodarskoj jedinici Josip Kozarac za ekološku mrežu

Rješenje o ispravku

24.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke na k.č. 1307 k.o. Slabinja“

22.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Nalazište zemljanog materijala-Mlaka, na k.č.br. 408 k.o. Jablanac"

11.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

8.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti IV. izmjena i dopuna PPU Grada Novske za ekološku mrežu

2.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

Rješenje o prihvatljivosti - „Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kutinu“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna staza Strug“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Rekonstrukcija šumske ceste Donji Kukuruzari“

28.1.2021.

Rješenje o prihvatljivosti VII. izmjena i dopuna PPU Grada Petrinje za ekološku mrežu

12.1.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Konverzija degradiranih šumskih sastojina u k.o. Slavsko Polje"

 


Dozvole za postupanje s neopasnim otpadom
 

16.11.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva MC ČIŠĆENJE d.o.o. iz Siska

17.9.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva MO&RA d.o.o. iz Siska

15.6.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o. iz Zagreba

11.3.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Bio direkt d.o.o. za lokaciju u Strušcu

4.3.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Rijekatank d.o.o. za lokaciju u Rafineriji nafte Sisak

25.2.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Kemokop d.o.o. za lokaciju u Sisku, Nikole Tesle 17

2.11.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Royal Media d.o.o. iz Zagreba

2.9.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva IKP zbrinjavanje j.d.o.o. iz Siska, za lokaciju u Gornjem Hrastovcu, Gornji Hrastovac 145

3.8.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva IKP zbrinjavanje j.d.o.o.

1.7.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK d.o.o. iz Siska

16.6.2020. Elaborat gospodarenja otpadom UO Toni-Gale, vl. Toni Pavličić, Sisak

13.2.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Green Ecco sol d.o.o. iz Siska 

4.12.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Bio direkt d.o.o. za lokaciju u Strušcu

19.11.2019. Elaborat gospodarenja otpadom obrta EKO BLC iz Popovače

12.11.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva PRIMAT d.o.o.

25.10.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva STRABAG d.o.o.

6.9.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Ferosirovina d.o.o. iz Gline

19.7.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trčovačkog društva DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

30.5.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva La Cisa Zero Cento d.o.o. iz Rijeke

2.5.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Kemokop d.o.o. iz Dugog Sela

11.4.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

13.3.2019. Elaborati gospodarenja otpadom trgovačkog društva CE-ZA-R d.o.o. za lokacije Sisak i Kutinu

12.3.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o. iz Draganića

11.3.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Dvorkom d.o.o. iz Matijevića

1.2.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac Glina d.o.o. iz Gline

29.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

27.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o.

22.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o.trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o.

4.10.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalni sevisi Jasenovac d.o.o.

26.9.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva C.I.O.S. SRF d.o.o. iz Siska

18.9.2018. Elaborat gospodarenja otpadom Proizvodno trgovačkog društva Lampaš

27.6.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Petrokemija agro trade d.o.o. iz Kutine
 
 
 
 
23.1.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva I.G.K. RECIKLAŽA d.o.o.
 

 


DOKUMENTI  ZAŠTITE OKOLIŠA 


KAKVOĆA ZRAKA


KAKVOĆA VODA


KAKVOĆA TLA


GOSPODARENJE OTPADOM

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-500-000

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

  • Ivan Celjak, mag. iur. - Župan
  • Mihael Jurić, dipl. ing. šumarstva - Zamjenik župana
  • Mirjana Oluić - Zamjenica župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2021 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar