• 044 500 330

Strateški županijski projekt

Strateški županijski projekt

Temeljem Nacionalnog projekta navodnjavanja, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), Sisačko-moslavačka županija je usvojila Plan navodnjavanja Županije koji za cilj definira smjernice, kriterije i ograničenja za planski razvoj navodnjavanja poljoprivrednih površina pojedinih područja Županije. U navedenom planu kao pilot projekt predviđena je izgradnja sustava navodnjavanja na području Općine Velika Ludina.
Radi se o strateškom projektu Sisačko-moslavačke županije u području poljoprivrede kojem su osnovni ciljevi: povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe, povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati, održivo upravljanje resursima, omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura, poticanje konkurentnosti poljoprivrede te zadržavanje stanovništva u ruralnom području. 
Krajnji korisnici budućeg sustava su: voćari, vinogradari i povrćari s područja Općine Velika Ludina.
Ukupni planirani obuhvat budućeg Sustava navodnjavanja Velika Ludina iznosi 453 hektara i proteže se na četiri katastarske općine: Ludina, Katoličko Selišće, Vidrenjak i Ruškovica.
Sustav javnog navodnjavanja sastoji se od: akumulacije, crpnih stanica 1 i 2 te tlačne distribucijske mreža ukupne duljine oko 18 000 metara.
Sisačko-moslavačka županija, kao nositelj projekta, već nekoliko godina u suradnji sa Hrvatskim vodama, kao posredničkim tijelom, aktivno sudjeluje u svim aktivnostima oko projekta Sustava navodnjavanja Velika Ludina.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd