Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnici i evidencije)

Obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: Obavijest (očevidnici i evidencije) https://mingor.gov.hr/?id=7589&pregled=1&datum=Thu%20Aug%2026%202021%2009:48:46%20GMT+0200%20(Srednja%20Europa%20-%20ljet.%20vrij.)

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html ), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, određene su nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada nusproizvod nastaje na lokaciji na području Sisačko-moslavačke županije,
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada se adresa skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba nalazi na području Sisačko-moslavačke županije,
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta kada se adresa sjedišta podnositelja zahtjeva nalazi na području Sisačko-moslavačke županije.


ZAHTJEVI

Zahtjev za upis u očevidnik oporabitelja  https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja

Napomena: Očevidnik sakupljača uspostaviti će se stupanjem na snagu pravilnika  iz članka 5. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21)


Zahtjev za upis u evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja  
Zahtjev za upis u očevidnik nusproizvoda https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=2


Napomena: upute za popunjavanje nalaze se unutar svakog zahtjeva

Popis pravnih i fizičkih osoba – obrtnika upisanih u Evidenciju / Očevidnik Sisačko-moslavačke županije

Očevidnik prijevoznika  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=4

Očevidnik posrednika  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=4

Očevidnik trgovca  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=4

Očevidnik reciklažnih dvorišta  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=4

Očevidnik nusproizvoda  https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=7&tvrtkaId=4

DOKUMENTI

UPUTE - Aplikacija ReDGO - OGO

Uputa za upis u očevidnik i evidenciju

Upute operaterima za subjekte koji nemaju upisanu e-mail adresu u OGO aplikaciji

UPUTE - Aplikacija OGO "Autentifikacija korisnika"

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd