Vijesti iz ustanova

Djelatnici Edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije održali su u NPB Popovača Edukaciju: Hitna stanja i održavanje života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.

NPB POPOVAČA - EDUKACIJA: HITNA STANJA I ODRŽAVANJE ŽIVOTA UZ UPOTREBU AUTOMATSKOG VANJSKOG DEFIBRILATORA

Djelatnici Edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Melita Marčec, dr. med i Filip Juroš, dr. med., Luka Čučković, bacc. med. techn. i Mijo Baković bacc. med. techn. održali su u NPB Popovača Edukaciju: Hitna stanja i održavanje života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.
Uspješna suradnja ove dvije županijske zdravstvene ustanove ima za cilj da se zdravstveni radnici educiraju kako bi poboljšali kvalitetu u pružanju skrbi za pacijente u stanjima ozbiljne životne ugroženosti.
Edukacija je održana prema najnovijim smjernicama, a zadovoljstvo liječnika po završetku edukacije bilo je i više od očekivanog. Ovo je prva u nizu edukacija kojom se želi postići veća razina spremnosti na izazove današnje medicine i općenito skrbi za pacijente.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd