• 044 500 330

Vijesti iz ustanova

11. i 12. rujna 2023. godine organizirano je mamografsko snimanje na mobilnom mamografu u Glini, u sklopu Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke, pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije.

Dobar odaziv na mamografske preglede u Glini

11. i 12. rujna 2023. godine organizirano je mamografsko snimanje na mobilnom mamografu u Glini, u sklopu Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke, pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije. Snimanje je namijenjeno ženama u dobi od 50 do 69 godina, koje u posljednje dvije godine nisu obavile mamografski pregled.
Mobilni mamograf je smješten u prostoru ispred ambulante Doma zdravlja SMŽ u Glini, a odaziv Glinjuanki je vrlo dobar. Već prvog dana zakazano je pedesetak pregleda, a pacijentice dolaze i nenajavljene.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd