Djelatnost dadilja

Glavne vijesti

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

20-10-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo...

Projekt Sisačko-moslavačke županije proglašen najboljim u zemlji

20-10-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 20. listopada 2020. godine u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, nazočio svečanom proglašenju...

Počast hrvatskom vitezu Berislavu Pavičiću Beri

19-10-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u ponedeljak, 19. listopada 2020. godine, uz članove obitelji, suborce i predstavnike udruga proisteklih...

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije – počast braniteljima

18-10-2020

Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u nedjelju, 18. listopada 2020. godine...

Održana 21. sjednica Županijske skupštine SMŽ

16-10-2020

U petak, 16.listopada 2020. održana je 21. sjednica Županijske skupštine, kojoj je, od ukupno 42 vijećnika nazočilo njih 30. Na...

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

15-10-2020

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 15. listopada 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom ujedno i načelnikom Stožera civilne zaštite...


prazno

Sisak, Croatia

Djelatnost dadilja

Obavljanje djelatnosti dadilje regulira:

 1. Zakon o dadiljama («Narodne novine», broj 37/13 98/19 i 41/20)
 2. Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje («Narodne novine», broj 74/13, 27/20)

Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja je upisana u imenik dadilja.

Djelatnost dadilje može se obavljati u:

 • stambenom prostoru u kojem obrtnik stanuje
 • stambenom prostoru roditelja djeteta u kojem se obavlja djelatnost dadilje
 • poslovnom prostoru koji koristi obrtnik za obavljanje   djelatnosti dadilje

Djelatnost dadilje ne može se obavljati u stambenom ili poslovnom prostoru u kojem se pružaju usluge obiteljskog doma ili udomitelja, sukladno posebnim propisima.

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina.

Istodobno se može čuvati, brinuti i skrbiti o najviše dvanaestoro djece.

U obavljanju djelatnosti dadilje ne može se istodobno čuvati, brinuti se i skrbiti o djetetu mlađem od godinu dana i o djetetu s teškoćama u razvoju.

Dadilja može biti osoba koja:

 • je poslovno sposobna
 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj
 • ima opću zdravstvenu sposobnost za rad (dokaz: potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi)
 • nije pravomoćno osuđena te se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv života i tijela …
 • nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje
 • nema izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje
 • je stručno osposobljena,
 • je upisana u imenik dadilja

Poslove dadilje koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti u stambenom prostoru roditelja može obavljati samo obrtnik, samostalno osobnim radom, bez rada i pomoći druge osobe.

Između obrtnika i roditelja djeteta sklapa se pisani ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi vezani uz čuvanje, brigu i skrb djeteta.

Obrtnik mora:

 • voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima
 • imati adresar djece

Za svako dijete koje dadilja čuva mora izraditi informacijsku karticu.

Obrtnik je dužan kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguratelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi djetetu, roditelju ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem djelatnosti dadilje.

8-1. Zahtjev za izdavanje rješenja o prostornim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik