Obrt

Glavne vijesti

Dani meda i pčelinjih proizvoda

22-10-2020

Zamjenik župana Roman Rosavec je u četvrtak, 22. listopada 2020. godine posjetio prodajno-izložbeni štand Udruge pčelara „Lipa“ u Popovači.U sklopu...

Obilježena 29. godišnjica stradanja civila u Baćinu

21-10-2020

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 21. listopada 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio programu obilježavanja 29...

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

20-10-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo...

Projekt Sisačko-moslavačke županije proglašen najboljim u zemlji

20-10-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 20. listopada 2020. godine u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, nazočio svečanom proglašenju...

Počast hrvatskom vitezu Berislavu Pavičiću Beri

19-10-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u ponedeljak, 19. listopada 2020. godine, uz članove obitelji, suborce i predstavnike udruga proisteklih...

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije – počast braniteljima

18-10-2020

Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u nedjelju, 18. listopada 2020. godine...


prazno

Sisak, Croatia

Obrt

Za obavljanje slobodnih i vezanih obrta obrtnik mora imati obrtnicu i rješenje. Za sve poslove vezane uz izdavanje obrtnice, upisa u obrtni registar, promjene u vezi s obavljanjem i prestankom obrta

Podnošenje prijave za osnivanje novog obrta možete napraviti na četiri načina:

 1. dolaskom u nadležno upravno tijelo županije
  - u Odsjek za gospodarstvo, Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, a prema mjestu sjedišta obrta u Sisak, Kutinu, Novsku i Petrinju.
  - za Glinu, Topusko i Gvozd u Sisak,
  - za Hrvatsku Kostajnicu i Dvor u Petrinju.
 1. putem interneta, korištenjem usluge e-Obrt unutar sustava e-Građani
 2. putem sustava START – Elektroničkog pokretanja poslovanja

Prijava za upis u Obrtni registar podnosi se na propisanim obrascima koji se dobivaju i ispunjavaju u uredu ili mogu biti preuzeti s interneta, s web stranice Sisačko-moslavačke županije ili Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Potrebni prilozi

 1. preslika osobne iskaznice za državljane Republike Hrvatske, za stranca preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice ako ima trajno nastanjenje u RH,
 2. dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom (liječnička svjedodžba ili uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove odnosno Sanitarna iskaznica)
 3. dokaz da ima stručnu spremu za obavljanje vezanog obrta (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti, ili preslika radne knjižice)
  • Ukoliko obrtnik nema odgovarajuću stručnu spremu da bi mogao obavljati vezanu djelatnost za početak obavljanja obrta potrebno je zaposliti osobu sa odgovarajućom stručnom spremom i priložiti kao u točki 3, te Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  • Popis vezanih i povlaštenih obrta objavljen je u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, NN 42/08
 4. dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor (ugovor o zakupu ili kupoprodajni ugovor, zemljišnoknjižni izvadak, darovni ugovor, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju);  - original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika.

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda hrvatske obrtničke komore)
 • da pravomoćnom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)


Ostale upute

 • Obrt može biti upisan, a ne početi s radom (upis bez početka), rok za podnošenje prijave početka rada je godina dana od dana izdavanja obrtnice
 • Svaku promjenu vezanu za obavljanje obrta (djelatnost, sjedište, tvrtka, privremena obustava poslovanja i drugo) obrtnik je dužan u zakonskom roku prijaviti ovom tijelu
 • Stranac upisuje obrt isključivo bez početka obavljanja obrta, a prilikom prijave početka rada dužan je priložiti dozvolu za boravak i rad
 • Prostor u kojem se obrt obavlja mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo)
 • Obrtnici koji su upisani u Obrtni registar za obavljanje djelatnosti prijevoza (osoba, stvari i taxi prijevoz) moraju prije početka obavljanja djelatnosti pribaviti odobrenje za prijevoz (licenciju) od ovog tijela odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Uplata:

 • Uplata 1 – za upis obrta: državna upravna pristojba, iznos 250,00 kn 
 • Uplata 2 – za upis promjena u obrtu: državna upravna pristojba, iznos 150,00 kn
  na račun:  HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-29269-OIB

Pravni izvori:

Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra („Narodne novine“ broj 58/09)
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice („Narodne novine“ broj 42/08)
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“ broj 101/95)
Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07 – ispr.)
Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ broj 112/07)

Upute za pravne osobe koje obavljaju djelatnost na obrtnički način:

 • obrt obavlja i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost navedenu u popisu vezanih obrta za obavljanje kojih se, kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, ili odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit, ako izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja
 • pravna osoba mora zaposliti najmanje jednog radnika koji ispunjava uvjete iz članka 8. stavak 1. (da mu pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje)  i članka 9. stavak 1. i 2. (uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita, te da udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima),
 • pravna osoba koja obavlja vezane ili povlaštene obrte dužna je za svaki izdvojeni pogon (poslovnu jedinicu) imenovati stručnog poslovođu koji ispunjava ove uvjete
 • nadležno upravno tijelo županije, vodi evidenciju o pravnim osobama i radnicima, i izdaje rješenja o udovoljavanju svim navedenim uvjetima

OBRASCI: 

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik