• 044 500 330

Saziv 2021. - 2025.

5. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak sazvao je 5. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 21. prosinca 2021. godine (utorak) u Sisku,u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 4. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 5. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (42 MB)


DNEVNI RED

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekciju plana za 2023. i 2024. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, Glina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada Tehničke službe,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada Uprave,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada X B odjela,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada II A odjela,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada II B odjela,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada V odjela i Odjela za psihoterapiju s dnevnom bolnicom,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Prijedlog Odluke o prenamjeni akumuliranih sredstava lovozakupnine u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2006. do 2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Prijedlog Odluke o spajanju Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra braće Radić u Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju redovitih učenika četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 20. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju redovitih studenata s područja Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 21. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 22. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd