Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

 • 044 500 000

Saziv 2021. - 2025.

3. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak sazvao je 3. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 21. listopada 2021. godine (četvrtak) u Sisku, u dvorani restorana Cocktail 2, Ulica Mije Goričkog 58, s početkom u 14,30 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 2. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 3. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (60 MB)


DNEVNI RED

 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2021. godine - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma za starije osobe Glina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gora - Područna škola Nebojan,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Srednja škola Viktorovac,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Strukovne škole Sisak na adresi Lađarska ulica 1, Sisak
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije u Petrinji, Matije Gupca 31,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisak za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisak za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Petrinja za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Petrinja za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Kutina za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Kutina za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 20. Prijedlog Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 21. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027.,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Topusko za sklapanje Dodatka Ugovoru o kreditu za dugoročno zaduživanje („Investicije javnog sektora“),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 23. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 24. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige Doma zdravlja Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 25. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige Doma zdravlja Petrinja,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 26. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige Doma zdravlja Kutina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 27. Prijedlog Odluke o prijenosu u vlasništvo medicinske opreme stečene u okviru Projekta „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 28. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 29. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 30. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 31. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 32. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 33. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 34. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije u 2020. i prvoj polovini 2021. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije u 2020. i prvoj polovini 2021. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 35. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke potpredsjednika Županijske skupštine Davora Kljakića,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 36. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 39. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Popovače.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1