• 044 500 330

Pozivi/uvidi/objave

Pozivi/uvidi/objave

19.9.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod odvodnje otpadnih voda), 2.a skupine, Sustav odvodnje naselja Žažina, faza 5a - PRIVREDA d.o.o., HR-44250 Petrinja, Braće Hanžek 19

25.8.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.a skupine, Sustav vodoopskrbe naselja Žažina, faza 5b

14.8.2023.

Javna rasprava i javni uvid, u trajanju od trideset (30) dana, će se održati od 16. kolovoza 2023. godine do 15. rujna 2023. godine. Javno izlaganje će se održati dana 7. rujna 2023. godine u 10,00 sati u prostorijama Kulturno povijesnog centra u Sisku, Tomislavova 5, SISAK.

Uvid u Plan i Stratešku studiju moći će se obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati u prostorijama Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu u Sisku (prizemlje, soba broj 3), Zagrebačka cesta 44, SISAK. Plan, Strateška studija, Ne-tehnički sažetak Strateške studije će biti objavljeni na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije danom početka javne rasprav


30.6.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Vodoopskrbni cjevovod za izvedbu spoja Ulice Marijana Celjaka i naselja Bok Palanječki - II. faza - - SISAČKI VODOVOD d.o.o.

28.6.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava - SISAČKI VODOVOD d.o.o.

18.3.2023.

 • Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  – građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine
  – građenje građevine poljoprivredne namjene, 2.b skupine gospodarska zgrada za smještaj konja
  na novoformiranoj građevnoj čestici 1189/1 (čestica nastala spajanjem k.č.br.: 1189/1 i 1188/12) k.o. Bok Palanječki (Strelečko, Marijana Celjaka P/N bb).

8.3.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda), 2.a skupine - Sustav vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Lekenik)

17.2.2023.

Pozivaju se svi zainteresirani da pristupe javnoj raspravi u Prijedlog VI. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije te da sudjeluju u javnom izlaganju dana 23. veljače 2023. godine u s početkom u 10,00 sati u dvorani za sastanke Doma obrtnika, Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije, Udruženja obrtnika Sisak u Sisku, na adresi: Stjepana i Antuna Radića 8b.

Primjedbe na Prijedlog Plana se mogu izreći/dostaviti na sljedeće načine:

 • na dan javnog izlaganja u zapisnik
 • Upisom u knjigu primjedbi na mjestu izlaganja Prijedloga Plana, prostorija Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Zagrebačka 44, Sisak
 • Dostaviti poštom na adresu: Sisačko moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Zagrebačka 44, Sisak 44000 s napomenom; „Za Plan“

Primjedbe se zaprimaju do kraja javne rasprave 28. veljače 2023. godine.

Primjedbe moraju biti potpisane s navođenjem adrese osobe/tijela koje je dalo primjedbu.

 • Prijedlog VI. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije preuzmite na poveznici uz unošenje lozinke: 829373

10.2.2023.

 


 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd