• 044 500 330

Pozivi/uvidi/objave

Pozivi/uvidi/objave

18.3.2023.

 • Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  – građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine
  – građenje građevine poljoprivredne namjene, 2.b skupine gospodarska zgrada za smještaj konja
  na novoformiranoj građevnoj čestici 1189/1 (čestica nastala spajanjem k.č.br.: 1189/1 i 1188/12) k.o. Bok Palanječki (Strelečko, Marijana Celjaka P/N bb).

8.3.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda), 2.a skupine - Sustav vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Lekenik)

17.2.2023.

Pozivaju se svi zainteresirani da pristupe javnoj raspravi u Prijedlog VI. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije te da sudjeluju u javnom izlaganju dana 23. veljače 2023. godine u s početkom u 10,00 sati u dvorani za sastanke Doma obrtnika, Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije, Udruženja obrtnika Sisak u Sisku, na adresi: Stjepana i Antuna Radića 8b.

Primjedbe na Prijedlog Plana se mogu izreći/dostaviti na sljedeće načine:

 • na dan javnog izlaganja u zapisnik
 • Upisom u knjigu primjedbi na mjestu izlaganja Prijedloga Plana, prostorija Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Zagrebačka 44, Sisak
 • Dostaviti poštom na adresu: Sisačko moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Zagrebačka 44, Sisak 44000 s napomenom; „Za Plan“

Primjedbe se zaprimaju do kraja javne rasprave 28. veljače 2023. godine.

Primjedbe moraju biti potpisane s navođenjem adrese osobe/tijela koje je dalo primjedbu.

 • Prijedlog VI. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije preuzmite na poveznici uz unošenje lozinke: 829373

10.2.2023.

 


 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd