Imovinsko-pravni poslovi, stambeno zbrinjavanje i obnova

Imovinsko-pravni poslovi, stambeno zbrinjavanje i obnova

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na izvlaštenja nekretnina (potpuno i nepotpuno), sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Zakonu o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/94, 35/94-isp., 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12-završetak za pokrenute postupke po ovom zakonu).
Vode se i postupci po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“Narodne novine” broj 92/96, 39/99,42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 I 98/19)
Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine” broj 106/18, 98/19 i 82/23) vode se postupci stambenog zbrinjavanja, te postupci po Zakonu o obnovi (“Narodne novine” broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13 I 98/19).
Upravni odjel za imovinsko – pravne poslove, poslove stambenog zbrinjavanja i obnove obavlja u Sisku i na izdvojenim radnim mjestima, a rad sa strankama je svaki radni dan u vremenu od 8,00 – 15,00 sati.

KONTAKTI:

Odsjek za imovinsko-pravne poslove i obnovu

Ivana Pavičić, mag.iur. – voditeljica Odsjeka
Tel. 044 540-073
e-mail:

Imovinsko-pravni poslovi

SISAK, Zagrebačka 44
Željko Lončarić, Tel. 044 540-204,
Nataša Marković, Tel. 044 540-204,

KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Zvjezdana Hrenovac, Tel. 044 500-109,

NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Mirela Ergotić, Tel. 044 500-122,

Stambeno zbrinjavanje i obnova

SISAK, Zagrebačka 44
Marina Milković, Tel. 044 550-254,

Dubravka Lugarić Hrs, Tel. 044 550-254,

PETRINJA, Vladka Mačeka 47
Maja Salešević, Tel. 044 500-157,
Nevena Jandrić, Tel. 044 500-159,

GLINA, Trg bana Josipa Jelačića 2
Jasmina Mudrešić Đureković, Tel. 044 500-174,

NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Mirjana Anišić, Tel. 044 500-135,

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd