Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Imovinsko-pravni poslovi, stambeno zbrinjavanje i obnova

Imovinsko-pravni poslovi, stambeno zbrinjavanje i obnova

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na izvlaštenja nekretnina (potpuno i nepotpuno), sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Zakonu o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/94, 35/94-isp., 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12-završetak za pokrenute postupke po ovom zakonu).
Vode se i postupci po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“Narodne novine” broj 92/96, 39/99,42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 I 98/19)
Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine” broj 106/18 i 98/19) vode se postupci stambenog zbrinjavanja, te postupci po Zakonu o obnovi (“Narodne novine” broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13 I 98/19) i Zakonu o statusu progranika i izbjeglica (“Narodne novine” broj 96/96, 39795, 29/99, 128/99, 51a/13 i 98/19)
Upravni odjel za imovinsko – pravne poslove, poslove stambenog zbrinjavanja i obnove obavlja u Sisku i na izdvojenim radnim mjestima, a rad sa strankama je svaki radni dan u vremenu od 8,00 – 15,00 sati.

KONTAKTI:

Imovinsko-pravni poslovi

SISAK, RIMSKA 28 (III. kat)
Ivana Pavičić Tel. 044 540-204,
Željko Lončarić Tel. 044 540-204,
Nataša Marković Tel. 044 540-204,

KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Zvjezdana Hrenovac Tel. 044 500-109,

NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Mirela Ergotić Tel. 044 500-122,

Stambeno zbrinjavanje i obnova

SISAK, RIMSKA 28 (III. kat)
Marina Milković, Tel. 044 550-254,
Dubravka Lugarić Hrs, Tel. 044 550-254,

PETRINJA, Vladka Mačeka 47
Maja Salešević Tel. 044 500-157,
Nevena Jandrić Tel. 044 500-159,

GLINA, Trg bana Josipa Jelačića 2
Jasmina Mudrešić Đureković Tel. 044 500-174,

NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Mirjana Anišić Tel. 044 500-135,

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1