• 044 500 330

Odsjek za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

Odsjek za investicije razvojne projekte i fondove EU

Odsjek za investicije razvojne projekte i fondove EU je posebna ustrojstvena jedinica Upravnog odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi pripreme, planiranja, provedbe i praćenje programa i projekata sufinancirani iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih i drugih nacionalnih financiranja, kao i suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te institucijama nadležnim za druge međunarodne i nacionalne programe. Odsjek provodi potrebne mjere za poticanje razvoja Županije kroz programe ruralnog razvoja.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU https://razvoj.gov.hr/
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje http://www.safu.hr/
Agencija za regionalni razvoj Hrvatske – http://www.arr.hr/
Europski strukturni i investicijski fondovi https://strukturnifondovi.hr/
Skupština europskih regija https://hzo.hr/aer-skupstina-europskih-regija/
Institut regije Europe http://www.institut-ire.eu

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) (NN123/2017 i 118/18)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014)
Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske i strukturne investicijske fondove u Republici Hrvatskoj (NN 83/2015)

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd