• 044 500 330

Vijesti

Župan Ivan Celjak je u Gušću, sisačkom naselju na području Donje Posavine, predstavio projekt „Županijski kutak zdravlja“.

KRENUO PROJEKT „ŽUPANIJSKI KUTAK ZDRAVLJA“ – ZDRAVSTVENA SKRB I U RURALNIM PODRUČJIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Župan Ivan Celjak je u Gušću, sisačkom naselju na području Donje Posavine, predstavio projekt „Županijski kutak zdravlja“.

Uvažavajući činjenicu da je zadnjim popisom stanovništva utvrđeno kako na području Sisačko-moslavačke županije živi 24,7% osoba starijih od 65 godina, aktivnosti Sisačko-moslavačke županije usmjerene su ka podizanju kvalitete života starijih osoba. U područjima koja su prometno izolirana, udaljena od gradskih središta, a u kojima upravo živi značajno veći broj osoba starije životne dobi, nedostaje aktivnosti usmjerenih ovoj korisničkoj skupini.
Projektom „Županijski kutak zdravlja“ u ruralna područja dovodit će se liječnici i povećati zdravstvena zaštita stanovnika. Poseban naglasak daje se preventivnim aktivnostima, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji te savjetovanju i podršci koja često izostaje. Preventivnim djelovanjem cilj je prevenirati očekivane veće zdravstvene teškoće, kod starijih osoba prevenirati oštećenja i lomove lokomotornog sustava, osigurati veću pokretljivost osoba starije životne dobi, pregledom i savjetima patronažne sestre, koja je dio tima, prevenirati ozbiljnije bolesti i poticati na redovite preventivne preglede.

Mobilni tim u kombiju, u sastavu fizioterapeut i patronažna sestra dolazit će u mjesto, provodit će se medicinska gimnastika, kontrola krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Osim navedenih aktivnosti osigurat će se dolasci stručnjaka koji će voditi interaktivne radionice sa sudionicima, koji će imati priliku postavljati pitanja i više saznati o određenoj temi, sve s ciljem prevencije većih teškoća i ozbiljnijih oboljenja.
Suradnici na projektu, stručnjaci Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“) aktivno će biti uključeni u smislu savjetovanja i podrške članovima mobilnog tima.

Projekt će trajati od 1. ožujka 2023. do 1. ožujka 2024. godine. U ovom vremenskom periodu projekt bi se proveo u tri faze. Svaka faza bi trajala četiri mjeseca i teritorijalno bi se provodila kroz faze na određenom području.

Donja Posavina prva u projektu Županije

Prve aktivnosti kreću na području Donje Posavine i to u mjestima Prelošćica, Gušće, Veliko Svinjičko, Kratečko i Lonja, druga faza na području gornje Posavine, a treća faza bi se provela na ruralnom području grada Novske.
Projekt će se provoditi na mjestima gdje se nalaze adekvatni prostorni kapaciteti, vodeći računa da usluga bude dostupna stanovništvu određenog područja. Aktivnosti će se provoditi u jutarnjim satima, a iznimno, ukoliko će radionice biti usmjerene za širu korisničku skupinu, mogu se organizirati i u poslijepodnevnim satima.

Ovaj projekt, rekao je župan Celjak, u sebi sadrži više manjih projekata, u nekoliko faza:
„U prvoj fazi provodit ćemo ga u suradnji s Domom za starije osobe Sisak, s Domom zdravlja SMŽ, na području sisačke Donje Posavine u naseljenim mjestima Lonjskog polja. U projektu će sudjelovati fizioterapeut i patronažna sestra. Potrebnom opremom opremili smo jedno vozilo, koje će svaki dan putovati Donjom Posavinom i pružati usluge fizikalne medicine, rehabilitacije, gotovo na kućnom pragu svim našim sugrađanima. Osim toga, patronažna sestra će provoditi preventivne preglede. Mjerit će krvni tlak, razinu šećera u krvi, davat će savjete po pitanju zdravlja i upućivati, sukladno potrebama, naše sugrađane liječniku.“
Ranije je osigurana fizikalna medicina i rehabilitacija za područje općina Sunja, Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Dvor i za grad Hrvatsku Kostajnicu. Namjera je, rekao je Celjak, osigurati dostupnost zdravstvene usluge svakom stanovniku SMŽ:
„Svjesni smo da su ruralna područja slabije povezana s urbanim središtima gdje se nalaze liječnici opće prakse, ali i specijalisti i želimo prije svega osvijestiti naše sugrađane na potrebu preventivne zdravstvene zaštite, na redovit odlazak liječniku, kako bi spriječili neželjene posljedice.“

Županija namjerava urediti i ambulantu u Kratečkom, kako bi osigurala prikladan prostor za pružanje zdravstvenih usluga stanovnicima Donje Posavine.

Župan je i u Gušću potvrdio kako je zadovoljan dinamikom obnove objekata u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije:
„Uskoro ćemo obilježiti završetak radova na nekim objektima, a kad govorimo o ruralnim područjima, jedan od naših ciljeva je i dolazak što većeg broja turista na područje Parka prirode Lonjsko polje. S tog razloga smo se odlučili i na izgradnju prometnice, vrlo važne prometnice koja bi spojila Svinjičko s cestom koja ide od Siska prema Popovači.“
Ovo je važno i za razvoj poljoprivrede, obzirom je riječ o području na kojem je velik broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, gdje je razvijeno stočarstvo. Prometnica je i jedan od prilaznih pravaca Europskom selu roda, Čigoću.
SMŽ planira urediti i kuriju u Čigoću i u suradnji s JU Park prirode Lonjsko polje, te osigurati reprezentativan ulazak u Lonjsko polje sa sisačke strane.
Dr. Tatjana Vrga, voditeljica Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sisačke Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“, zahvalila je županu i njegovom timu na kontinuiranom prepoznavanju zdravstveno-socijalnih potreba žitelja Sisačko-moslavačke županije, na ljudskoj osjetljivosti i poduzimanju konkretnih mjera u koje spada i pokretanje projekta „Županijski kutak zdravlja“:
„To je izuzetno važno, obzirom na prometnu izoliranost rubnih područja Županije, posebice nakon katastrofalnog potresa i na sve veći udio starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji.“

U ime stanovnika Gušća, Drago Popović je rekao kako je ovaj projekt važan za stanovništvo: „Daleko smo od grada, pogotovo mještani od Lonje pa prema Sisku, koji su udaljeni čak i više od 50 km. Nemamo liječnika na tom terenu, tako da je ovo važan projekt. Zahvaljujem županu, što je prvo krenuo s Donjom Posavinom.“

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd