• 044 500 330

Vijesti

Župan Ivan Celjak sa suradnicima je u četvrtak, 19. svibnja 2022. godine obišao završene radove na cesti L33014 u naselju Strelečko. Na dionici dugoj 1050 metara je izvršena sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika u dva sloja: skidanje postojećih bankina, izrada bankine kamenim materijalom, iskop oštećenog dijela kolničke konstrukcije, izrada tamponskog sloja dijela kolničke konstrukcije, strojna izrada nosivog sloja od asfaltne mješavine na dijelu oštećene kolničke konstrukcije debljine 6 cm te prilagodba kolnih ulaza.

Novih 2 milijuna kuna investicija u ceste na području Općine Martinska Ves

Župan Ivan Celjak sa suradnicima je u četvrtak, 19. svibnja 2022. godine obišao završene radove na cesti L33014 u naselju Strelečko. Na dionici dugoj 1050 metara je izvršena sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika u dva sloja: skidanje postojećih bankina, izrada bankine kamenim materijalom, iskop oštećenog dijela kolničke konstrukcije, izrada tamponskog sloja dijela kolničke konstrukcije, strojna izrada nosivog sloja od asfaltne mješavine na dijelu oštećene kolničke konstrukcije debljine 6 cm te prilagodba kolnih ulaza.

"Svaki tjedan izvještavamo javnost o završetku neke od dionica cesta na području Sisačko-moslavačke županije. Završena je cesta u Strelečkom. Radi se o modernizaciji i proširenju ceste duljine preko jedan kilometar vrijednosti od prilike oko 900.000 kuna.", izjavio je župan Celjak.

Osim ceste u naselju Strelečko, na području Općine Martinska Ves, Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije obnovila je ceste Ž3120 - naselje Desna Martinska i LC33001 - naselje Desni Dubrovčak. Radovi na dionici Ž3121 - Setuš-Mahovo su u tijeku. Ukupna duljina novoobnovljenih cesta je 3810 metara, a vrijednost investicije je skoro 2 milijuna kuna.

Župan Ivan Celjak je i najavio: "Ono što je posebno važno, da će na kraju školske godine, oko 20.06. početi radovi na sanaciji mosta preko rijeke Save, koji spaja Desnu i Lijevu Martinsku Ves u vrijednosti oko 7,5 milijuna kuna."

Mještanin Marko Šprišić izrazio je zadovoljstvo novouređenom cestom koja je obnovljena u suradnji Županije i Općine Martinska Ves.
"Kao što vidite, kvalitetno su izvršeni radovi. Ovo za naše mjesto puno znači, za naše mlade naraštaje, djecu koje ovdje ima dosta. Ove će sigurno nama trajati dugo te je za naše potrebe ovo izuzetno važno ulaganje."

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd