• 044 500 330

Vijesti

Početak radova su 4. travnja 2018. godine, ugrađivanjem povelje o gradnji u temelje buduće građevine, obilježili župan Ivo Žinić, tadašnji ministar zdravstva Milan Kujundžić i ravnatelj Bolnice Tomislav Dujmenović.

Otvoren „Središnji paviljon“ Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

U petak, 28. svibnja 2021. godine, svečano je otvoren novi objekt dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema u županijskoj Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. Riječ je o najsuvremenijem objektu, najvećem projektu u zdravstvu, koji je od ovog dana predan na uporabu medicinskom i nemedicinskom osoblju bolnice, ali prije svega građanima Sisačko-moslavačke županije.
Početak radova su 4. travnja 2018. godine, ugrađivanjem povelje o gradnji u temelje buduće građevine, obilježili župan Ivo Žinić, tadašnji ministar zdravstva Milan Kujundžić i ravnatelj Bolnice Tomislav Dujmenović.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd