• 044 500 330

Vijesti

Župan Ivo Žinić je u utorak, 11. svibnja 2021. godine, u dvorani Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA-e u Sisku uručio korisnicima ugovore o dodjeli potpora po projektima Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, kapitalne pomoći investicijama u proizvodnji i potpore za unaprjeđenje turističke ponude

Župan Ivo Žinić je u utorak, 11. svibnja 2021. godine, u dvorani Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA-e u Sisku uručio korisnicima ugovore o dodjeli potpora po projektima Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. U svrhu doprinosa stvaranja što povoljnijeg okruženja za razvoj malog gospodarstva i turizma na ovom području u 2021. godini Sisačko-moslavačka županija je u svom proračunu osigurala 13 371 999 kuna za provedbu 13 direktnih i indirektnih poticajnih mjera za svoje gospodarstvenike.
Ugovore o potpori su za županom potpisali predstavnici tradicijskih i umjetničkih obrta, te korisnici kapitalnih pomoći za nove investicije u proizvodnji, kao i korisnici potpora za unaprjeđenje turističke ponude u SMŽ, ukupno 112 korisnika.
Osim ovih poticajnih mjera u tijeku su (otvoreni do kraja godine) i natječaji po projektima: Poduzetnički krediti 2018-2021 i Sufinanciranje kamata za kredite odobrene pri HAMAGU-u.
Župan je rekao kako Županija svake godine dodjeljuje kapitalne pomoći našim gospodarstvenicima, kako bi se olakšalo funkcioniranje gospodarstva i života uopće. Sisačko-moslavačka županija izdvaja značajna sredstva za razne potpore u gospodarstvu, najviše u Hrvatskoj, preko 3,5 % sredstava Proračuna. I prema broju stanovnika SMŽ izdvaja najviše sredstava. Uz ove napore regionalne samouprave župan je ukazao i na pomoć koju očekuje od Države: „Vjerujem da ćemo uspjeti u nakani da se donose poseban zakon o revitalizaciji i obnovi Siska i Banovine. To je nešto na čemu ćemo, kao županija, ustrajati.“

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd