• 044 500 330

Vijesti

Zamjenik župana Roman Rosavec je u petak, 7. svibnja 2021. godine, u Popovači predao ravnateljici OŠ Zorke Sever ključeve novog traktora s priključcima, koji će poslužiti za održavanje zelenih površina ove škole, ali i za čišćenje prometnica od snijega u zimskom razdoblju.

Novi traktor za ljepši okoliš OŠ Zorke Sever

Zamjenik župana Roman Rosavec je u petak, 7. svibnja 2021. godine, u Popovači predao ravnateljici OŠ Zorke Sever ključeve novog traktora s priključcima, koji će poslužiti za održavanje zelenih površina ove škole, ali i za čišćenje prometnica od snijega u zimskom razdoblju.
Ukupna vrijednost ovog traktora, 166 000 kuna, osigurana je iz sredstava Sisačko-moslavačke županije.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd