• 044 500 330

Vijesti

Mikro poduzetnicima iz Sisačko-moslavačke županije do 30.000 kuna za saniranje posljedica potresa

Mikro poduzetnicima iz Sisačko-moslavačke županije do 30.000 kuna za saniranje posljedica potresa

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je danas otvoreni javni poziv putem kojega mikro poduzetnici s područja Sisačko-moslavačke županije mogu dobiti do 30.000 kuna bespovratnih sredstava za saniranje posljedica potresa i obnovu radnih prostora.

Otvoreni javni poziv za „Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije“ vrijedan je ukupno 10 milijuna kuna koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osiguralo na aktivnosti Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta.

Na području Sisačko-moslavačke županije aktivno je preko 4.500 malih i srednjih poduzetnika koji zapošljavaju gotovo 19.000 osoba.

Sektor malog gospodarstva prepoznat je kao jedan od glavnih pokretača razvoja gospodarstva u cjelini koji značajno doprinosi ukupnoj zaposlenosti, stvaranju novih radnih mjesta i ukupnoj dodanoj vrijednosti gospodarstva. U Sisačko-moslavačkoj županiji mikro subjekti predstavljaju važan čimbenik razvoja sektora malog gospodarstva s obzirom na to da čine 80% svih subjekata u ovom sektoru.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge, osim onih kojima je pretežita djelatnost, prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007, iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Bespovratna sredstva namijenjena su za financiranje sanacija poslovnog prostora, najam prostora, opremanje interijera poslovnog prostora, nabavu strojeva i opreme te nabavu obrtnih sredstava potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti.

Prijave će se zaprimati od 5. veljače do 25. veljače 2021. godine. U periodu zaprimanja ne utvrđuje se red prvenstva prema datumu podnošenja nego svi prijavljeni u tom vremenskom okviru ulaze u obradu.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd