Vijesti

U prostorijama Sisačko-moslavačke županije župan Ivan Celjak održao je sastanak s predstavnicima Plinacro d.o.o.

JAČANJE PLINSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU ŽUPANIJE

U prostorijama Sisačko-moslavačke županije župan Ivan Celjak održao je sastanak s predstavnicima Plinacro d.o.o. na kojem su dogovorene osnovne smjernice međusobne suradnje u cilju pravovremene izgradnje plinovoda te jačanja plinske infrastrukture na području Sisačko-moslavačke županije. Dodatkom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti Vlada RH predvidjela je investiciju „C7.1.I3 Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture“. Investicijom je predviđeno povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku i izgradnja plinovoda kojima će se omogućiti transport 6,1 milijardi m3 plina godišnje prema hrvatskim potrošačima te prema Mađarskoj i Sloveniji. Riječ je o 4 plinovoda: Zlobin-Bosiljevo, Bosiljevo-Sisak, Kozarac-Sisak i plinovod Zabok-Lučko.

Izgradnja plinovoda Zlobin-Bosiljevo započela je prošle godine, dok Plinacro na području Sisačko-moslavačke županije započinje pripremne aktivnosti i izgradnju 58 km dugačkog dijela plinovoda Bosiljevo-Sisak i 20 km dugačkog plinovoda Kozarac-Sisak.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd