• 044 500 330

Vijesti

Obilježen 1. Nacionalni dan palijativne skrbi

Povodom obilježavanja 1. Nacionalnog dana palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj u suradnji Sisačko–moslavačke županije i Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača održan je okrugli stol na temu „Palijativna skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji – povezivanje i suradnja u novoj mreži palijativnih kreveta“.

Prvi put ove godine 11. svibnja obilježava se kao Nacionalni dan palijativne skrbi s ciljem da se ukaže na važnost uspostave sustava palijativne skrbi te poboljšanja kvalitete života bolesnika kojima je takva skrb potrebna.

Na okruglom stolu sudjelovala je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Alenka Ljubešić, ravnateljica bolnice prim. Marina Kovač, dr. med., članovi multidisciplinarnog palijativnog tima NPB Popovača, kao i predstavnici Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić Sisak, Doma zdravlja SMŽ, Doma za odrasle osobe Petrinja, Doma za starije osobe Sisak, Zaklade Sandra Stojić Kutina, Udruge UHBLPTSP SMŽ i Ustanove za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući Zrinus.

Zaključci okruglog sola ukazuju na potrebu daljnje i kontinuirane suradnje na unaprjeđenju sustava palijativne skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd