• 044 500 330

Vijesti

župan Ivan Celjak na sastanku s predstavnicima DVD-a i JVP-a

POVIJESNA ULAGANJA U VATROGASTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačka županija osigurala je 12,3 milijuna eura za obnovu vatrogasnih domova stradalih u potresu koje koriste dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe. Sisačko-moslavačka županija objavila je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području.
Najavio je to župan Ivan Celjak na sastanku s predstavnicima DVD-a i JVP-a koji je održan u Kulturno-povijesnom centru SMŽ u Sisku.
„Na raspolaganju je 12,3 milijuna eura što bi trebalo biti dostatno za obnovu svih objekata na temelju procjena koje ste nam dostavili. Prošli javni poziv smo morali poništiti zbog proceduralne pogreške. Također vam želim skrenuti pozornost da vodite brigu o prijavama, jer je u prethodnom javnom pozivu od 41 prijave njih 26 imalo pogrešku“, rekao je župan Celjak.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU 12,3 MILIJUNA EURA ZA OBNOVU VATROGASNIH DOMOVA STRADALIH U POTRESU

Sredstva u iznosu 12,3 milijuna eura koja će se utrošiti na obnovu vatrogasnih objekata oštećenih u potresu, povijesna su ulaganja u vatrogastvo Sisačko-moslavačke županije.
„Osim obnove objekata koje koriste vatrogasci, a koja je obuhvaćena ovim javnim pozivom, osigurali smo i putem Fonda solidarnosti EU opremu za naše vatrogasce koja je uništena u potresu. Napravili smo temelje za razvoj vatrogastva da budemo najbolji u Hrvatskoj. Ovo činimo zbog svih vatrogasaca, jer vi ste spremni riskirati vlastite živote da bi spašavali živote i imovinu i ovo je najmanje što možemo učiniti za vas“, dodao je župan Celjak.
Javni poziv otvoren je do 15. svibnja 2024. godine na koji se mogu prijaviti sve javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva na području Sisačko-moslavačke županije čiji su objekti stradali u potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine te u potresima koji su uslijedili nakon toga.
Sve informacije o javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području mogu se pronaći na web stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr).

Link na javni poziv: https://www.smz.hr/natj/javni/106-smz/njp/poljoprivreda-sumarstvo-vodno-gospodarstvo/10730-javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-obnovu-objekata-javnih-vatrogasnih-postrojbi-i-dobrovoljnih-vatrogasnih-drustava-na-potresom-pogodenom-podrucju-smz

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd