• 044 500 330

Vijesti

„Aktivni u trećoj životnoj dobi – socijalni angažman članova Udruge“, naziv je projekta u sklopu kojega je u četvrtak, 30. studenoga 2023. u Sisku održana edukacija na temu stresa i gripe. Organizator edukacije je Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata SMŽ uz potporu Sisačko-moslavačke županije i Zavoda za javno zdravstvo SMŽ. 

Edukacija za članove Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata SMŽ

„Aktivni u trećoj životnoj dobi – socijalni angažman članova Udruge“, naziv je projekta u sklopu kojega je u četvrtak, 30. studenoga 2023. u Sisku održana edukacija na temu stresa i gripe. Organizator edukacije je Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata SMŽ uz potporu Sisačko-moslavačke županije i Zavoda za javno zdravstvo SMŽ. 

Današnjoj edukaciji prisustvovao je zamjenik župana Mihael Jurić koji je tom prilikom istaknuo kako će Sisačko-moslavačka županija i dalje snažno podupirati članove Udruge u društvenu uključenost u zajednicu. Također je upoznao prisutne s brojnim projektima koje Županija provodi za osobe treće životne dobi, posebno se osvrnuvši na proširenje kapaciteta u domovima za starije osobe i ulaganja u županijski zdravstveni sustav. 

O gripi je edukaciju održao Inoslav Brkić, dr.med., spec.epidemiologije, a o stresu Aleksandra Kraguljac, dr.med.spec.psihijatar.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd