• 044 500 330

Vijesti

Zamjenik župana Mihael Jurić je nazočio svečanosti u Gradskoj vijećnici Novske, na kojoj je ministrica poljoprivrede Marija Vučković uručila novljanskoj gradonačelnici Mariji Kušmiš Odluku o odabiru područja na kojem će biti provedena komasacija poljoprivrednih površina na području Novske.

Odluka o odabiru područja komasacije u Novskoj

Zamjenik župana Mihael Jurić je nazočio svečanosti u Gradskoj vijećnici Novske, na kojoj je ministrica poljoprivrede Marija Vučković uručila novljanskoj gradonačelnici Mariji Kušmiš Odluku o odabiru područja na kojem će biti provedena komasacija poljoprivrednih površina na području Novske.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd