• 044 500 330

Vijesti

U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se obilježava 13. listopada, u Sisku je u četvrtak 12. listopada 2023. godine održan stručni skup „Smanjenje ranjivosti u katastrofama na području Sisačko-moslavačke županije“ kojeg su organizirali Područni ured civilne zaštite Zagreb, Ravnateljstva civilne zaštite i Stožer civilne zaštite Sisačko–moslavačke županije.

Održan stručni skup civilne zaštite

U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se obilježava 13. listopada, u Sisku je u četvrtak 12. listopada 2023. godine održan stručni skup „Smanjenje ranjivosti u katastrofama na području Sisačko-moslavačke županije“ kojeg su organizirali Područni ured civilne zaštite Zagreb, Ravnateljstva civilne zaštite i Stožer civilne zaštite Sisačko–moslavačke županije.

"Na žalost imamo iskustvo da nas zadnjih godina ne zaobilaze nedaće poput nevremena, potresa i poplava koje se dešavaju na području Republike Hrvatske. U takvim situacijama su žurne službe te koje prve rangiraju i kojima je zadaća da zaštite stanovništvo i imovinu. Stoga su stručni skupovi poput ovoga bitni da bi razmjenom iskustva i znanja mogli kvalitetnije i bolje djelovati u možebitnim budućim katastrofama", izjavio je Mihael Jurić, zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite SMŽ.

Cilj skupa je bio da se kroz stručne prezentacije i rasprave predstavnika stručnih tijela i zainteresirane javnosti prikažu koje su mjere i aktivnosti provedene kako bi se smanjila ranjivost područja Sisačko-moslavačke županije nakon potresa te potencijalnih opasnosti od poplava.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd