• 044 500 330

Adresar djelatnika

Kontakti Upravni odjel za poslove župana

Pročelnica:
SANJA MIOKOVIĆ, mag. polit.

JOSIPA PERKOVIĆ
Administrativna tajnica župana
e-mail:

Odsjek za opće poslove župana i odnose s javnošću

SONJA ČATIĆ, univ.spec.oec.
Voditeljica Odsjeka
e-mail:

VLASTA MESIĆ, struč.spec.oec.
Viša savjetnica za odnose s javnošću
e-mail:

VEDRANA JURANOVIĆ, mag.soc.
Viša savjetnica za odnose s javnošću
e-mail:

SANDRA MATIJEVIĆ, mag.praesc.educ.
Savjetnica za protokol i marketing
e-mail:

MATKO MARENIĆ, ing.inf.
Stručni suradnik za informacijske tehnologije, protokol i marketing
e-mail:

SINIŠA VIDOVIĆ
Referent za protokol i marketing
e-mail:

MARIO SKENDER
Referent za protokol i marketing
e-mail:

ALEKSANDRA IVANIŠEVIĆ
Namještenik za potrebe protokola

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd