65. redovna skupština DVD-a Viduševac

Naravno da se jako puno ulaže u vatrogastvo i od strane jedinica lokalne samouprave i od županija i od države, ali to je neophodno kako bi imali određenu sigurnost. Vatrogasci su se u protekloj godini pokazali ne samo kod gašenja požara.Godina je to u kojoj smo imali jako puno poplava,“ rekao je župan i ponovio kako su vatrogasci imali nezamjenjivu ulogu u spašavanju ljudi i materijalnih dobara.


Župan je obećao obilazak što više skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava, iako je nemoguće biti baš na svima: „Tim ljudima zaista treba čestitati na požrtvovnosti, ti ljudi svoje vrijeme i svoj rad daju besplatno. Ja se uvijek divim vatrogascima i čestitam im na svemu što su dali u obrani od poplava u prošloj godini. Nadam se i želim da imaju što je moguće manje posla i na požarištima i u drugim elementarnim nepogodama.“
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd