Druga međunarodna izložba minijature [foto]

Izložbu koja je izazvala ogromno zanimanje posjetitelja otvorila je zamjenica župana Anita Sinjeri-Ibrišević, koja nije skrivala zadovoljstvo zbog izuzetno dobrog odaziva publike, dvorana je bila popunjena do posljednjeg mjesta. „Očito je da građani Sisačko-moslavačke županije poznaju i poštuju kulturu i likovno stvaralaštvo,“ rekla je zamjenica župana koja je dodala kako su je organizatori informirali da je na ovogodišnju, drugu izložbu pristigao veći broj radova nego na prvu, te da su interes pokazala i dva naša grada Knin i Petrinja, koji će ovu izložbu ugostiti u svojim izložbenim prostorima.


 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd