10. sjednica Županijske skupštine

Skupština je prihvatila i Strategiju razvoja ljudskih potencijala SMŽ, kao i Financijski plan Županijske uprave za ceste i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području SMŽ.
Vijećnici su se jednoglasno složili i s Izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite, analizom sustava zaštite i spašavanja na području i smjernicama za njegovu organizaciju i razvoj.
Veliko je zanimanje javnosti privukla 20. točka dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine, koju je predložila jedna trećina vijećnika Županijske skupštine.
Prema tom prijedlogu „vijećnici Županijske skupštine za svoj rad u Županijskoj skupštini imaju pravo na naknadu u neto iznosu 600,00 kuna mjesečno (umjesto dosadašnjih 500,00 kuna po sjednici)“, te za „svoj rad u stalnim radnim tijelima… 300,00 kuna mjesečno“.
Župan Ivo Žinić je u svom obraćanju vijećnicima ponovio svoje, već više puta iznošene stavove u svezi ovog prijedloga: „Ovim povećanjem naknada Proračun bi se probio za otprilike 350 000 kuna. Kao odgovorna osoba za izvršenje Proračuna ne mogu to prihvatiti. Smatram da je to nemoralan čin! U trenutku kada imamo 30% ljudi na rubu siromaštva, kada imamo 20 000 nezaposlenih, kada ljudi teško da mogu sastaviti kraj s krajem, ovakvo povećanje ima jednu negativnu poruku prema javnosti.“ Župan je vijećnicima rekao: „Apeliram, uvažene vijećnice i vijećnici, da ne izglasamo ovakvu odluku. A ukoliko ona bude donesena, javno ću to reći: Nema teorije da bude isplaćena!“
Unatoč apelu župana, prijedlog ove odluke Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je prihvatila s 23 glasa ZA, 16 PROTIV i 3 suzdržana glasa.
U nastavku svog rada Županijska skupština prihvatila je promjene u radnim tijelima Skupštine, odnosno rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva i svih odbora.
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd