Aktualni sat sjednice Županijske skupštine

Dražen Pejaković (HSS) najprije je predložio izradu kataloga postojećih poduzetničkih zona na području Županije i uspostavu poslovnice HBOR-a u Sisku. Zamjenika župana iz redova srpske nacionalne manjine Bogdana Rkmana upitao je: „Zašto ste tijekom radnog vremena u društvu s Miloradom Pupovcem u Glini tražili da se Hrvatski dom preimenuje u Spomen dom?“ Bogdan Rkman mu je odgovorio da je njegov posao artikulacija političkih, socijalnih i drugih interesa pripadnika srpske nacionalne manjine i da je upravo to radio u Glini.
Ivanka Roksandić (HDZ) podsjetila je na tešku socijalnu sliku SMŽ i rekla kako je zaprepaštena zahtjevom jedne trećine vijećnika da se poveća njihova naknada, te upitala župana: „Je li točno da su i do sada predsjednik Županijske skupštine i potpredsjednici primali uz redovnu naknadu još i 500 kuna po sjednici?“
Župan je rekao da je to točno, te da je to nezakonito: „Zahtijevat ćemo da se te naknade vrate!“ Prijedlog za povećanje naknade vijećnicima župan u ovom trenutku smatra nemoralnim: „Kao župan neću podržati ovu odluku!“
Roksandić je također upitala što je s radovima na novoj osnovnoj školi u Popovači.
Izgradnja je u tijeku, rekao je Žinić, radovi napreduju, doduše ne očekivanim tempom, jer je loše vrijeme usporilo radove. Radovi su redovito plaćani, prema mjesečnim situacijama. Do sada je isplaćeno 23 milijuna kuna. Prema prolongiranom roku škola će biti dovršena početkom studenoga ove godine, a nastava će u njoj početi tijekom školske godine 2016./2017.
Ivica Šipuš (HDZ) pitao je provodi li se u Županijskoj upravi za ceste revizija i koji su njeni rezultati. Rekao je i da se može čuti kako ravnatelj ŽUC-a nema diplomu inženjera strojarstva, te da je na mjestu ravnatelja nelegalno.
„Točno je da u ŽUC-u provodimo internu reviziju,“ rekao je župan, revizija nije završena, ali je evidentno da je gubitak u 2014. godini, u odnosu na 2013. povećan sa 10 na 10.5 milijuna kuna.
„Pronađeno je da u dosjeima kod pet djelatnika nema adekvatne diplome,“ odgovorio je župan i dodao: „Moram priznati da u dosjeu ravnatelja nema potrebne dokumentacije kojom bi potkrijepio da ima potrebnu diplomu.“
Jozo Bilobrk (HSP) svoja je pitanja županu usmjerio na stanje u gospodarstvu, konkretno u Petrokemiji i zatražio njegov angažman bez politiziranja.
Župan je podsjetio da je premijera pozvao na tematsku sjednicu Županijske skupštine, što je ostalo bez odgovora, a u svom otvorenom pismu reagirao je taj izostanak komunikacije. „Vjerujem da je ovo pismo imalo i te kako rezultat, jer, imamo informaciju, račun Petrokemije je deblokiran!“
Zdenko Vahovec (SDP) još je jednom aktualizirao pitanje gradnje škole u Popovači.
Župan Žinić je ponovio kako je za plaćanje izvođača radova utrošeno 23 milijuna kuna, te da neće dopustiti nenamjensko trošenje sredstava.
Vahovec je podsjetio župana i na obranu od poplave.
„Točno, to je jedno od četiri ključna predizborna obećanja, učinkoviti sustav obrane od poplave. To je nešto o čemu smo govorili i na tome radimo.“ Riječ je o cijelom nizu stvari, uz ostalo i zakonske odrednice, primjerice na eksploataciji šljunka. Dna rijeka su zamuljena, kad bi korita bila spuštena vađenjem šljunka to bi znatno olakšalo stanje.
U pripremi je prijedlog kojim se traži da se što prije raspišu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska, rekao je župan, jer upravo za tim materijalom postoji aktualna i velika potreba.
Željko Kardaš (HSP) pitao je da li se nastavlja s projektom gradnje Doma za hrvatske branitelje u Petrinji i ambulantom za branitelje oboljele od PTSP-a.
Župan je odgovorio kako ne zna zbog čega se odustalo od prvotnog projekta, za čiju su dokumentaciju utrošena izvjesna sredstva, gdje je Dom za branitelje bio u zasebnoj zgradi i pristupilo se na trećem katu bolnice u Petrinji. „Apsolutno da ovaj projekt veteranskog centra u Petrinji podržavam i pozivam da organiziramo sastanak, želim da se Županija kvalitetno uključi u ovaj projekt.“
Što se pak tiče ambulante za liječenje oboljelih od PTSP-a, župan je razgovarao s ravnateljicom Neuropsihijatrijske bolnice u Popovači, apsolutno podržava taj projekt. Ubrzo će i u Ministarstvu zdravlja biti održan jedan sastanak na ovu temu.
Darko Simić (Hrvatski laburisti) pitao je postoji li mogućnost da se iz magistralnog vodovoda Petrinja-Lekenik odvoji jedan krak prema pokupskim naseljima (Žažina-Letovanić-Stari Brod-stari Farkašić), te da se stanovnicima omogući besplatan priključak.
Župan je odgovorio kako ne postoji potrebna projektna dokumentacija, u tijeku je izrada studija, postavlja se pitanje opravdanosti.
„Apsolutno da postoji mogućnost da se ova vodovodna mreža financira iz fondova EU, „ rekao je župan i dodao kako će u suradnji s Općinom Lekenik potražiti rješenje.
Ivan Nekvapil (HNS) pitao je postoji li u SI-MO-RA-i sukob interesa, jer novi direktor ima tvrtku koja se bavi sličnim poslom kao i SI-MO-RA , Županijska razvojna agencija, te zašto je promijenjen knjigovodstveni servis ove agencije.
Zamjenik župana Marin Piletić rekao je kako je direktor SI-MO-RA-e prvog dana stupanja na dužnost poslao upit Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa i dobio odgovor da nema nikakvih elemenata sukoba interesa. Što se tiče knjigovodstvenog servisa, direktor ima puno pravo odabrati servis koji kvalitetom zadovoljava, a ima njegovo povjerenje.
Nekvapil je još jednom aktualizirao stanje u Petrokemiji, na što je župan odgovorio: „Svaki onaj koji je napravi neki štetan ugovor ili neku radnju, kriminalnu ili bilo kakvu drugačiju, neka odgovara. Ja, kao župan, ću se zalagati i pomagati i Petrokemiji i Rafineriji nafte Sisak.“
Dario Zorbas (Hrvatski laburisti) pitao je što je prostorom bivšeg Doma „Zlatne godine“ u prostoru kutinskog Doma zdravlja, te dodao kako je u dio prostora uselila jedna udruga.
Župan je ponovio kako je prostor sada prazan i kako postoji velik broj upita, ali da ni jedan ugovor nije potpisan i da ako je netko uselio učinio je to potpuno bespravno.
Dalibor Drinčić (Hrvatski laburisti) upitao je župana čime su motivirane promjene u školskim odborima.
Župan Ivo Žinić je rekao: „Napravljene su promjene unutar svih trgovačkih društava i ustanova,“ a isto tako je naveo primjer: „Pa ne mogu ja, kao župan, odgovarati za Top Terme i staviti tamo nepoznatog čovjeka. Moram tamo imati čovjeka u kojeg vjerujem. Što se tiče školskih odbora točno je da su napravljene promjene. Županijska izvršna vlast mora imati kontrolu. Ako nečim upravljate naravno da tamo morate imati ljude od povjerenja.“
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd