Zamjenica župana na osnivačkoj skupštini poljoprivredne zadruge

O razlozima i prednostima ovakvog načina udruživanja poljoprivrednih proizvođača zamjenica župana je rekla: „Budući je stanje u poljoprivredi na području Republike Hrvatske izuzetno loše Sisačko-moslavačka županija to prepoznaje i kao takva se uključila u osnivanje zadruge. Želimo potaknuti naše mlade, kao i sve ostale poljoprivrednike, da pronađu način da budu konkurentni na tržištu. Oni sami to ne mogu. Zadrugarstvo u RH ima dugu tradiciju. Jedno vrijeme je možda poprimilo neke negativne konotacije, danas ponovno zadrugarstvo doživljava renesansu, gledajući razvoj zadrugarstva na području zemalja u okruženju, gdje je poljoprivreda jedna od važnijih gospodarskih grana. Stoga i SMŽ kreće tim putom, omogućava poljoprivrednim proizvođačima konkurentnost, da nadoknade količinski manjak poljoprivrednih proizvoda na način da se udružuju i da to sve zajednički plasiraju na tržište. Postići će bolje cijene, konkurentnost i prepoznatljivost na tržištu.“
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd