• 044 500 330

Ivo Žinić sisačko-moslavački župan [foto] [video]

Župan Ivo Žinić je u svom prvom obraćanju novinstvu, neposredno nakon potpisivanja dokumenata o primopredaji vlasti, rekao: „Prije svega želim zahvaliti gospodinu Vahovcu na vrlo korektnom pristupu, i kad smo se dogovarali oko preuzimanja vlasti, moram spomenuti i vrlo korektan odnos u dosadašnjem radu, kao županijskog vijećnika.
Mi smo danas ovdje potpisali primopredaju vlasti, preuzeli odgovarajuću dokumentaciju, koja je predviđena zakonom, od financija, projekata…
Moram istaknuti da ćemo nastaviti sve započete projekte, ne želimo ni jedan zaustaviti, smatramo da su to projekti koji su bitni za razvoj ove županije, od socijalnih, školskih objekata, infrastrukture. To je nešto što apsolutno treba nastaviti.
Posebno želim istaknuti i čestitati ljudima koji su u ovom turbulentnom razdoblju, ovih pola godine kada nije bilo župana, vodili ovu županiju i nastojali svojim znanjem i umijećem to najbolje dovesti do kraja, evo, do ovog dana.
Na nama je sada da provedemo naše programe, ono za što smo dobili mandat.
Zahvaljujem svim stanovnicima ove županije, njih 172 000 koji žive u županiji. Želim istaknuti da ću biti župan za sve stanovnike i vodit ću računa o ravnomjernom razvoju.
Želimo već u startu neke stvari, koje smatramo da nisu bile dobre, okrenuti. Prva odluka koju ću ja donesti je ukidanje savjeta i savjetničkih mjesta, koji su na žalost ovu županiju koštali previše, a rezultata nije bilo nikakvih. Ta sredstva želimo upotrijebiti za zapošljavanje mladih, novih ljudi. Dio tih sredstava, nakon rebalansa, želimo upotrijebiti za pomoć asistentima djece koja imaju posebne potrebe. Država ovog trena ukida ta sredstva, mislim da županija može dio sredstava upotrijebiti i za te namjene.
Formalno smo potpisali zapisnik o primopredaji, naravno da u pet minuta se ne može vidjeti stanje, niti financija, Županija ima određenih zaduženja. Mi ćemo napraviti dubinsko skeniranje, vidjeti koja su to zaduženja, koje su obveze koje nas još čekaju i prema tome krenuti u daljnju realizaciju.
Ono što nas svakako čeka je donošenje Proračuna za 2015. godinu, mi smo pripremili naš dio proračuna, vjerujem da su i pročelnici svih ureda također već napravili dobar dio posla i mislim da neće biti problema kod donošenja proračuna.“

 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd