• 044 500 330

Saziv 2017. - 2021.

24. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 24. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 8. travnja 2021. godine (četvrtak) u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“ (Lječilište Topusko), Trg bana Josipa Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 23. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 24. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (17 MB)


DNEVNI RED

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih pomoći iz Državnog proračuna,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za dugoročno zaduživanje,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2022. do 2036. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Petrinja,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.dent.med. Iva Drvarić),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.dent.med Mateo Krznarić),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd