• 044 500 330

Saziv 2017. - 2021.

23. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 23. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 25. veljače 2021. godine (četvrtak) u Sisku, u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“(Lječilište Topusko), Trg bana Josipa Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 22. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 23. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (15 MB)


DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 4. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2020. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2020. godini
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 6. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak (izgradnja nove zgrade bolničke kuhinje),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak (pokretanje postupka obnove odnosno uklanjanja zgrada Opće bolnice oštećenih potresom),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora za preseljene ambulante (timove) domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije uslijed proglašenja katastrofe,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 11. Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti na privremenoj adresi u Popovači, Ravnik 2,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 12. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 13. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Sisak za nabavu opreme za rad Regionalnog centra kompetentnosti,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u 2021. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 17. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 18. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 19. Prijedlog Odluke o proglašenju 2021. godine „Godinom Stjepana Radića“ u Sisačko-moslavačkoj županiji,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 20. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 21. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2020. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2020. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 22. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 23. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice i imenovanju članice Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 25. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za financije i proračun,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 26. Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za financije i proračun,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 27. Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarski razvoj,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 28. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Mandatnog povjerenstva.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd