• 044 500 330

Saziv 2017. - 2021.

19. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 19. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati elektroničkim putem 30. travnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati

- POZIV

 - Zapisnik sa 18. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 19. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (49 MB)


DNEVNI RED

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko- moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko- moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2019. godine - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2019. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2020. do 2023.,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o donošenju Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije-funkcionalna regija Središnja Hrvatska,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, Grad Glina i Općina Gvozd,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Romina Kalesić Čulina),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Nikoli Perkoviću za životno djelo,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Odjelu za infektivne bolesti Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak s voditeljicom Odjela Tonkom Jozić Novinc za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Darku Sertiću za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Kulturno umjetničkom društvu „Repušnica“ za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja,
 17. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Karmen Valenta za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja
 18. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Matiji Sloupu za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije.
  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja


Sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije vodit će se putem e-maila: , te vas molimo da u četvrtak 30. travnja 2020. godine od 10 do 13 sati budete dostupni preko vaše e-mail adrese radi izjašnjavanja putem e-maila.Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd