Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

 • 044 500 000

Natječaji i javni pozivi

Područjem Županije prolazi cestovna veza pravca paneuropskog prometnog koridora br. 10. Salzburg-Ljubljana- Zagreb- Beograd- Niš- Skopje- Veles- Thessaloniki. Prema kategorizaciji cesta na području Županije postoje 11 državnih cesta (413 km), 84 županijskih , 170 lokalnih cesta ( 672,1 km) te 2000 km nerazvrstanih cesta.
Cestovna mreža 
Osnovnu cestovnu mrežu Županije čine državne ceste:
 • D4: GP Bregana- zagreb- Sl. Brod- GP Bajakovo
 • D6: GP Jurovski Brod ( granica sa Republikom Slovenijom)- Ribnik-Karlovac-Glina- Dvor
 • D30: Čvor Buzin- V.Gorica- Petrinja- H. Kostajnica
 • D31: V. Gorica- Viduševac- D6
 • D36: Karlovac (D1)- Pokupsko- Sisak- Čvor Popovača (D4)
 • D37 : Sisak (D36)- Petrinja- Glina (D6)
 • D45: Veliki Zdenci- Garešnica – Čvor Kutina- (D )
 • D47: Lipik – Novska- H- Dubica- H. Kostajnica –Dvor
 • D224: Mošćenica- Blinjski Kut- H. Dubica- granica s BiH
 • D312: D47- Novska
 • D 521: Vedro Polje – H. Kostajnica
Riječni promet
 
Riječni promet predstavlja najznačajniji i najjeftiniji oblik prijevoza u odnosnu na cestovni i željeznički prijevoz.
Plovne rijeke na području Sisačko-moslavačke županije su:
 • rijeka Sava od ušća Velikog Struga do ušća rijeke Kupe ( 117 km)
 • rijeka Kupa od ušća rijeke Save do ušća rijeke Odre u Kupu ( 5 km)
 • rijeka Una od ušća rijeke u savu do mjesta Tanac ( 11 km)
Luka Sisak
 • područje luke Sisak je : naftna luka Crnac ( na rijeci Savi) i Pristanište i skladišta Sisak
Željeznički promet
 • Magistralna pruga I. reda Novska – Dugo Selo (84 km)
 • Magistralna pruga I. reda Novska- Sisak- Zagreb ( 105 km)
 • Pruga I. reda Sunja- Volinja- državna granica s BiH u smjeru Bihaća i Splita ( 20 km)
 • Pruga II. reda Banova Jaruga- Pčelić)
Željeznica
 
Zračni promet  
U gradu Sisku i na području Sisačko-moslavačke županije nema infrastrukture zračnog prometa, osim poletne staze za poljoprivredu avijaciju u Šašinoj Gredi, što za putnički teretni ili hitni zračni promet nema nikakvog značenja, te heliodrom u Popovači. Sve potrebe u civilnom zračnom prometu rješavaju se preko zračnog pristaništa Velika Gorica (Pleso) udaljenog od Sisak 35 kilometara.
Telekomunikacije
Na području TKC Sisak Regije 1 sjever djeluju dvije tranzitno-pristupne (TC/PC) telefonske centrale Sisak i Kutina, s pripadajućim pristupnim mrežama. Stanje pokrivenosti Županije fiksnom mobilnom mrežom i internetom je zadovoljavajuće.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1