• 044 500 330

Natječaji i javni pozivi

 11.8.2023.

18.10.2023.

13.11.2023.

Sukladno točki IV. Javnog natječaja za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), KLASA: 421-02/23-01/4, URBROJ: 2176-02-23-1 od 14. veljače 2023. godine utvrđena su II. Izmjenama i dopunama proračuna Sisačko-moslavačke županije, proračunska sredstva za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu, čime ukupna vrijednost Javnog natječaja za 2023. godinu iznosi 117.355,79 €. Javni natječaj nastavlja se provoditi do iskorištenja preostalog iznosa osiguranih financijskih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

20.12.2023.

27.12.2023.

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd