• 044 500 330

Kontakti - Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu

Kontakti Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu

Pročelnica
Marijana Klobučar Bobetko, mag. eur. posl. stud.
tel. 044/500-188
e-mail: 

Viši savjetnik za pravne poslove javne nabave-specijalist
Kristina Dorosulić
tel.: 044/550-258
e-mail:  

Odsjek za proračun i financije

Viši savjetnik za poslove proračuna i financija
Ivan Kružić
tel.: 044/500-188
e-mail:  

Stručni suradnik-bilancist
Božica Malobabić
tel.: 044/500-188
e-mail:  

Stručni suradnik za poslove riznice
Matea Babić
tel.: 044/500-188
e-mail: 

Stručni suradnik za informatičku obrada plaća
Svjetlana Kelčec Šterc
tel.: 044/540-073
e-mail:  

Viši referent za financijske poslove
Adriana Strmić
tel.: 044/540-073
e-mail:  

Računovodstveni referent-obračun plaća
Ivanka Tonković
tel.: 044/540-073
e-mail: 

Odsjek za javnu nabavu

Voditelj odsjeka za javnu nabavu
Kristina Štimac
tel.: 044/550-258
e-mail:  

Viši savjetnik za javnu nabavu
Andrea Vekić
tel.: 044/550-258
e-mail: 

Stručni suradnik za javnu nabavu
Tatjana Horvat Markić
tel.: 044/500-188
e-mail: 

Referent za javnu nabavu
Mirjana Tičarić
tel.: 044/550-258
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd