• 044 500 330

Projekt „Jednake mogućnosti“, SF.2.4.06.01.0034

Projekt „Jednake mogućnosti“, SF.2.4.06.01.0034

Prijavitelj
Sisačko-moslavačka županija

Poziv za dostavu projektnih prijedloga
Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI

Partneri
1. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja
2. I. osnovna škola Petrinja
3. Osnovna škola Mate Lovraka Petrinja
4. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić
5. Osnovna škola Jabukovac
6. Osnovna škola Glina
7. Osnovna škola Davorina Trstenjaka
8. Osnovna škola Novska
9. Osnovna škola Rajić
10. Osnovna škola Sunja
11. Osnovna škola Mladost
12. Osnovna škola Braća Radić
13. Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko
14. Osnovna škola Gvozd
15. Osnovna škola Dvor
16. Osnovna škola Ivo Kozarčanin
17. Osnovna škola Jasenovac
18. Osnovna škola Josipa Kozarca
19. Osnovna škola Popovača
20. Osnovna škola Ludina
21. Osnovna škola Zorke Sever
22. Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani
23. Srednja škola Glina
24. Srednja škola Petrinja
25. Srednja škola Tina Ujevića Kutina
26. Strukovna škola Sisak
27. Tehnička škola Kutina
28. Tehnička škola Sisak
29. Srednja škola Novska

Sažetak
Projektni prijedlog „Jednake mogućnosti“ traje 10 mjeseci, a ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i integracije 165 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kroz pružanje podrške obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz 156 pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za ciljnu skupinu, učenike s teškoćama u razvoju, za školsku godinu 2023./2024.

Ukupna vrijednost projekta
1.081.084,80 EUR

Bespovratna sredstva
680.000,00 EUR

Korisnički doprinos
401.084,00 EUR

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd